วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รูดไม่ปรื๊ด! ใช้จ่ายคนไทยหด

รูดไม่ปรื๊ด! ใช้จ่ายคนไทยหด

  • Share:
สินเชื่อไตรมาสแรกรูดหนี้เสีย “บัตรเครดิต” พุ่ง


ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ธปท.ได้ประกาศตัวเลขการให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ล่าสุดเดือน มี.ค.หรือไตรมาสแรกของปีนี้ พบว่า ยอดคงค้างหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของธุรกิจบัตรเครดิตมีทั้งสิ้น 11,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 2,030 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.75% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 513 ล้านบาท หรือ 4.91% ขณะที่ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมียอดคงค้างเอ็นพีแอล 11,300 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 4,170 ล้านบาท หรือหดตัว 26.98% ขณะที่เทียบกับไตรมาสก่อนลดลง 5,500 ล้านบาท หรือ หดตัว 32.74%

ด้านปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีทั้งสิ้น 151,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 8,240 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายในประเทศ 6,650 ล้านบาท และเป็นการเพิ่มขึ้นใช้จ่ายต่างประเทศ 1,020 ล้านบาท และการเบิกเงินสดล่วงหน้า 582 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบไตรมาสก่อนปริมาณการใช้จ่ายรวมลดลง 28,700 ล้านบาท หดตัว 16.01% โดยการใช้จ่ายในประเทศหดตัวถึง 2,840 ล้านบาท ติดลบ 18.76% ขณะที่การเบิกเงินสดล่วงหน้าลดลง 831 ล้านบาท แต่การใช้จ่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 585 ล้านบาท

ส่วนยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิตมีทั้งสิ้น 309,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 16,400 ล้านบาท แต่หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าสินเชื่อบัตรเครดิตลดลง 27,800 ล้านบาท หดตัว 8.25% ด้านจำนวนบัตรเครดิตในระบบมีทั้งสิ้น 22.23 ล้านใบ ยังคงเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า 1.68 ล้านใบ และ 4.73 แสนใบ ตามลำดับ สำหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมียอดคงค้างสินเชื่อทั้งสิ้น 322,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 8,630 ล้านบาท แต่ลดลง 2,950 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสก่อน ขณะที่จำนวนบัญชีมีทั้งสิ้น 12.98 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นทั้งช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า 1.18 ล้านบัญชี 1.24 แสนบัญชี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้