วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงขึ้นภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเกินมาตรฐาน

ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงหลักการจัดเก็บภาษีสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ว่า เห็นด้วยกับหลักการนี้ เพราะการขึ้นภาษีจะช่วยกระตุ้นให้คนลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากเกินไป และทำให้ผู้ผลิตปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตให้ใช้น้ำตาลน้อยลง

ด้าน ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี หัวหน้าโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย กล่าวถึงผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยฯ ครั้งล่าสุดปี 2557 ว่าความชุกของโรคเบาหวานในประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปขณะนี้มีถึงร้อยละ 8.9 หรือกว่า 4.8 ล้านคน นอกจากนี้ยังพบคนที่เสี่ยงต่อเบาหวานอีกร้อยละ 15.6 หรือคิดเป็น 7.7 ล้านคน มีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานในอนาคตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า พบปัญหาโรคเบาหวานและความอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชากรเมือง เพราะการบริโภคที่เปลี่ยนไปมีการบริโภคน้ำตาลจำนวนมาก ทั้งผลไม้หวานและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่มีน้ำตาลผสมอยู่ในปริมาณมาก โดยพบว่าเด็กมีโรคอ้วนสูงขึ้นมาก และไทยมีอัตราการเป็นเบาหวานสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย ดังนั้นการป้องกัน ควบคุม และให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานจึงเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่โรคต่างๆ อีกหลายโรค ซึ่งต้องร่วมกับการรณรงค์ให้ลดการบริโภคน้ำตาล และผลักดันให้เก็บภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูงเพิ่มขึ้น.

ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงหลักการจัดเก็บภาษีสำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ว่า เห็นด้วยกับหลักการนี้ เพราะการขึ้นภาษีจะช่วยกระตุ้นให้คนลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากเกินไป... 11 พ.ค. 2559 00:37 11 พ.ค. 2559 01:42 ไทยรัฐ