วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตง.ร้อง กสทช.สอบช่อง 3 อนาล็อก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือพร้อมเอกสารที่ สตง.ได้ตรวจสอบแล้ว ถึงประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กรณีมีมติให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลช่อง 33 เอชดี นำเนื้อหารายการจากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด เจ้าของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระบบอนาล็อกมาออกอากาศในลักษณะคู่ขนาน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล โดยมติดังกล่าวอาจขัดแย้งกับกฎหมายมาตรา 9 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และมาตรา 43 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นมติที่ขัดกฎหมายขอให้ทบทวนและยกเลิกมติดังกล่าว รวมถึงมติอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย และขอให้แจ้ง สตง.เพื่อรับทราบด้วย

สำหรับข้อมูลที่ สตง.ตรวจสอบนั้น เป็นข้อมูลจากกรมธุรกิจการค้า แม้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด กับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด จะเป็นเครือเดียวกัน ผู้บริหารชุดเดียวกัน แต่ไม่ใช่นิติบุคคลเดียวกัน เพราะเมื่อพิจารณาจากงบการเงินของ บริษัทบีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557 โดยในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.57 นั้น ได้มีการบันทึกรายได้จากค่าชดเชยการนำรายการจาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ หรือช่อง 3 อนาล็อก มาออกอากาศคู่ขนานในช่อง 33 เอชดี ซึ่งจากข้อมูล ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทั้ง 2 มีเจตนาบริหารแบบแยกบริษัทชัดเจน หรือเป็นคนละนิติบุคคล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือพร้อมเอกสารที่ สตง.ได้ตรวจสอบแล้ว ถึงประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอให้ตรวจ 11 พ.ค. 2559 00:33 11 พ.ค. 2559 00:33 ไทยรัฐ