วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อี-บิดดิ้งประหยัด 3 หมื่น ล.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตั้งแต่เดือน ก.พ.2558 ที่ได้มีออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้เปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และพัสดุ สำหรับภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2558 เป็นต้นมา ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันสามารถประหยัดงบประมาณรัฐบาลได้สูงถึง 29,474.6 ล้านบาท โดยการจัดซื้อผ่านระบบอี-มาร์เก็ตติ้ง ที่กำหนดให้ส่งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่หน่วยราชการต้องการจัดซื้อจัดหาที่มีราคาใกล้เคียงกันสามารถเลือกซื้อจากตารางนี้ได้เลย ทำให้ประหยัดงบได้ 50.62 ล้านบาท

ขณะที่ระบบอี-บิดดิ้ง ที่มาแทนระบบเดิมคือ อี-ออคชั่น ที่ประกาศให้บริษัทซื้อซองและมายื่นเสนอราคา ขณะที่ขั้นตอนการคัดเลือกมักจะมีการซูเอี๋ยราคา หรือล็อกสเปกเพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้งานไปโดยมีการนำราคาอีกบริษัทหนึ่งมาเป็นคู่เทียบ แต่เมื่อมีระบบอี-บิดดิ้งมาแทน กำหนดให้เสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ทำให้โอกาสล็อกสเปกหมดไป การหาคู่เทียบเพื่อให้ได้งานก็เป็นไปได้ยาก ทำให้ประหยัดงบไปได้ 28,734 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการจัดซื้อจัดหาด้วยระบบ Price Performance ที่จะไม่คำนึงถึงราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว แต่จะคำนึงถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ด้วย สามารถประหยัดได้ 690 ล้านบาท ดังนั้น การที่รัฐบาลมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์ จึงประหยัดงบได้เกือบ 30,000 ล้านบาท.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตั้งแต่เดือน ก.พ.2558 ที่ได้มีออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้เปลี่ยนระบบการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และพัสดุ 11 พ.ค. 2559 00:30 11 พ.ค. 2559 00:30 ไทยรัฐ