วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การประปานครหลวงส่งรถผลิตน้ำดื่ม

ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำที่เพชรบุรี

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปน.ได้ส่งรถผลิตน้ำดื่มและรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ “การประปานครหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียงแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ตามที่มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี แจ้งความประสงค์มา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ได้แก่ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ต.ห้วยทรายเหนือ ต.สามพระยา อ.ชะอำ ต.กลัดหลวง ต.เขาตะปุ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง และ ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด โดยในครั้งนี้ได้จัดส่งรถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน ที่สามารถผลิตน้ำได้ 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง โดยใช้น้ำดิบจากเขื่อนแก่งกระจาน.

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปน.ได้ส่งรถผลิตน้ำดื่มและรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ “การประปานครหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”... 10 พ.ค. 2559 23:55 11 พ.ค. 2559 00:49 ไทยรัฐ