วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งฯ ตักเตือนวิน คลิปโวย Grab Bike พร้อมทำประวัติ ตามพฤติกรรม

ขนส่งทางบก แนะประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกกฎหมาย เพราะผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีประวัติในระบบ ขณะคลิปวินเจ้าถิ่นโวย Grab Bike ถูกตักเตือน ทำประวัติแล้ว พร้อมติดตามพฤติกรรม

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ผู้โดยสารเรียกใช้บริการ Grab Bike จนเป็นเหตุเข้าใจผิดกันระหว่าง Grab Bike และผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ บริเวณหน้าหอพัก CU i-house จุฬาฯ ซอย 9 ว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก ไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียกใช้บริการรถสาธารณะ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายอนุญาต และไม่ขัดต่อการจัดระเบียบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ซึ่งลักษณะของรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ใช้รับส่งผู้โดยสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย สังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องเป็นพื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมเสื้อวินรูปแบบใหม่ มีบัตรติดเสื้อ โดยข้อมูลตัวคน บัตร และรถ ต้องถูกต้องตรงกัน มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้บริการในเส้นทางหรือท้องที่ที่ได้รับอนุญาต และเรียกเก็บค่าโดยสารต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และได้รับการให้บริการที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานคุณภาพ เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก มีข้อมูลประวัติผู้ขับขี่ทุกคน รถทุกคัน ทำให้ติดตามตัวได้ทันทีในกรณีให้บริการไม่พึงประสงค์ หรือกระทำผิดกฎหมาย ส่วนการกระทำของผู้ให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่แสดงกิริยาวาจาไม่เหมาะสมในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะดังกล่าวทันที และได้ว่ากล่าวตักเตือน พร้อมบันทึกประวัติไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ เพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดระเบียบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ โดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบก ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนกฎหมาย นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ที่กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องสวมเสื้อวิน พร้อมติดบัตรประจำตัวผู้ขับรถ สวมหมวกนิรภัย ปฏิเสธผู้โดยสาร หรือไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ ต้องถูกเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดทุกราย และส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี พร้อมจัดเก็บประวัติการกระทำความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ

กรณีพบการกระทำความผิดซ้ำ ดำเนินมาตรการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ซึ่งหากถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการขอใหม่ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 3 ปี หากประชาชนพบรถจักรยานยนต์สาธารณะกระทำผิดกฎหมาย ให้บริการไม่ปลอดภัย แจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ขนส่งทางบก แนะประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกกฎหมาย เพราะผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีประวัติในระบบ ขณะคลิปวินเจ้าถิ่นโวย Grab Bike ถูกตักเตือน ทำประวัติแล้ว พร้อมติดตามพฤติกรรม 10 พ.ค. 2559 23:05 11 พ.ค. 2559 01:30 ไทยรัฐ