วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช.หนุนรัฐจัดกิจกรรมปีมหามงคล

คสช.หนุนรัฐจัดกิจกรรมปีมหามงคล

  • Share:

คสช.สนับสนุนรัฐจัดกิจกรรมเนื่องในปีมหามงคล เดินหน้าช่วยประชาชนจากภัยพิบัติ และลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.59 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า พล.อ.วลิต โรจนภักดี รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 84 พรรษา ให้ทุกส่วนงานร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความจงรักภักดีอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการประดับธง "ตราสัญลักษณ์ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 มิถุนายน 2560

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า การประชุมวันนี้ รองเลขาธิการ คสช.กำชับให้ทุกส่วนนำนโยบายและสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพให้มีการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะการดำรงความต่อเนื่องในเรื่องช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติในขณะนี้ ทั้งไฟป่า, พายุฤดูร้อน, ภัยแล้งและการเกิดอัคคีภัย โดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ควบคู่ไปกับสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการขจัดผู้มีอิทธิพล อาวุธสงคราม สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติและปรับให้เหมาะกับสภาพการณ์ในปัจจุบันในทุกพื้นที่ เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเร่งรัดการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว ไม่ให้มีการเอาเปรียบหรือบังคับให้นักท่องเที่ยวกระทำหรือไม่กระทำการใดๆ สำหรับกรณีเรียกรับประโยชน์จากการใช้พื้นที่ของวัดโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1 เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการไม่ให้มีการกระทำ ที่ไม่เหมาะสมต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการสนับสนุนการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การลงประชามตินั้น ยังคงให้ทุกส่วนดำรงความต่อเนื่องการสร้างความเข้าใจกับประชาชน พร้อมทั้งศึกษาในข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงต่อสาธารณะ ยืนยันในเจตนารมณ์ของ คสช.ที่ต้องการให้ประชาชนใช้ดุลพินิจของตนเองในการตัดสินใจลงประชามติ ดังนั้นหากมีการดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายการกระทำผิดหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงสร้างการรับรู้ในข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปบิดเบือนให้เกิดความสับสนกับสังคมในภายหลัง และเป็นการดูแลให้สถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้