วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แก้ปัญหาที่คนอย่าโทษธรรมชาติ

9 พ.ค. 2559 ปีนี้เป็นวันพืชมงคลและวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นการประกอบพิธี 2 อย่าง คือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีพุทธกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงเป็นเรื่องเฉพาะของบ้านเมืองเรา

พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เพื่อให้พืชพันธุ์เหล่านี้ปราศจากโรค อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ที่มีมาแต่โบราณ เริ่มต้นการไถนา หว่านเมล็ดข้าว เพื่อเป็นวันเริ่มต้นแห่งการทำนา

หากธรรมชาติปกติ ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนปัจจุบัน วันนี้คือวันสำคัญที่ชาวนาจะเริ่มหวานเมล็ดข้าวเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลทำนารอบแรก

“ชาวนา” คือกระดูกสันหลังของชาติฉันใดฉันนั้น

ทุกปีที่ประชาชนรอคอย นอกจากคำทำนายว่าพระโคจะกินอะไรในจำนวนของ 7 อย่าง เปรียบเสมือนจะบอกว่าปีนี้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

ขณะเดียวกันก็เพื่อจะเก็บพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีเพื่อนำไปเพาะปลูกเอาฤกษ์เอาชัย หวังว่าจะทำให้ปลูกพืชพันธุ์ได้ผลดี มีรายได้มากขึ้น

ผลการทำนายปีนี้เมื่อ “พระโค” กินงา กินหญ้า กินข้าวโพด กินเหล้า ก็แสดงว่าปีนี้น้ำท่าจะดีพอสมควร พืชพันธุ์ธัญญาหารจะบริบูรณ์ การคมนาคมจะดี การค้าขายต่างประเทศจะสะดวก

สรุปก็คือปีนี้เศรษฐกิจของประเทศจะรุ่งเรือง

ก็ได้แต่ภาวนาให้เป็นจริงอย่างนั้นเถิด...

เพราะเวลานี้ธรรมชาติได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่จนทำให้เกิดภาวะอากาศที่ร้อน เป็นปีที่ร้อนมากที่สุดในรอบ 56 ปี ทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรง ร้อนอบอ้าวอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ชาวไร่ชาวนาจึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้เพาะปลูกอันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด

เมื่อเกิดภัยแล้งรุนแรงสิ่งที่ตามมาก็อย่างที่เห็นๆกันอยู่ มิหนำซ้ำยังเกิด “ไฟป่า” หลายจุดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือของประเทศ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย

แต่ที่สำคัญก็คือฝีมือของ “คน” นี่แหละ ที่เห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวมแม้แต่น้อย อีกทั้งยังขาดความรู้และความเข้าใจ

ยิ่งผืนป่าของไทยที่ถูกบุกรุกเข้าไปทำประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกพืชบางชนิดเพื่อผลทางธุรกิจของนายทุนเอกชน การทำลายป่าเพื่อสร้างรีสอร์ตสร้างความร่ำรวย เหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการทำลายป่าจนเห็น “ภูเขาโล้น” ไปแทบทุกจังหวัด

เมื่อป่าถูกบุกรุก ภูเขาเหี้ยนเตียน ปัญหาที่ตามมาก็คือเกิดภาวะอากาศแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือมีฝนตกแต่ไม่มีป่าไม้เพื่อเก็บซับน้ำก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมตามมา

อย่าไปโทษธรรมชาติจนถือเป็นสาเหตุหลัก แต่ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องของคนที่ทำลายทุกอย่างด้วยความเห็นแก่ตัว

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จะต้องแก้ไขกันด้วยมาตรการที่ถูกต้อง เข้าใจความเป็นไปที่เกิดขึ้นและต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด รวดเร็วมีบทลงโทษที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นนายทุน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่รัฐที่นอกจากจะไม่แก้ไขแล้วยังหาประโยชน์ด้วย

ต้องจัดการอย่างจริงจังด้วยภาคปฏิบัติ ไม่ใช่แค่พูดกันเท่านั้น

นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่รัฐบาล คสช.จะต้องถือว่าเป็นหลัก ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ได้ผล เพราะมีอำนาจเต็มๆ

เป็นการปฏิรูปประเทศอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจัง และมีความสามารถเพื่อแสดงให้ปรากฏต่อประชาชน

เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่ความหวังลมๆแล้งๆ.

“สายล่อฟ้า”

10 พ.ค. 2559 10:04 10 พ.ค. 2559 10:05 ไทยรัฐ