วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โอกาสเริ่มต้นปรองดอง

การยึดอำนาจของ คสช.กำลังจะครบสองปีในอีกไม่กี่วัน คสช.เคยประกาศวัตถุประสงค์สำคัญ คือการรักษาความสงบเรียบร้อย การปฏิรูปประเทศ และการสร้างความปรองดองในชาติ การฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมที่สุด แต่การปฏิรูปส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแผนการ นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ ไม่อาจเสร็จได้ในสองปี

ส่วนการขจัดความขัดแย้ง และสร้างความปรองดองยังไม่มีแม้แต่แผนดำเนินการอย่างชัดเจน ซ้ำยังมีบางฝ่ายมองว่า คสช.กลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ ให้ความสำคัญในการปฏิรูปและปรองดองค่อนข้างมาก โดยเขียนไว้หลายมาตรา และจัดตั้งองค์กรผู้รับผิดชอบ คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติ หรือ คปป.

แต่ คปป.ที่มุ่งหมายให้เป็นองค์กรผลักดันการปฏิรูปและสร้างความปรองดอง กลายเป็นเหตุสำคัญ ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นถูกคว่ำ เพราะให้อำนาจ คปป.เหนือรัฐบาลและรัฐสภา ฉบับมีชัยแทบจะไม่พูดถึงการสร้างความปรองดอง ส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสร้างความปรองดองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ก็ไม่มีใครสนใจนำไปปฏิบัติ

แต่แนวความคิดเรื่องความปรองดองก็ยังมีอยู่ และถูกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจากการเปิดเผยของนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองของ สปท. ที่กำลังจะผลักดันกฎหมาย ตามแนวทางการแก้ปัญหา 2 ระดับ ระดับที่ 1 ให้ถือเป็นนโยบายของรัฐ ไม่ดำเนินคดีความผิดเล็กน้อย หรือคดีที่มีเจตนาไม่ร้ายแรง

ระดับที่ 2 ออกกฎหมายรอการลงโทษเพื่อความปรองดดอง ให้คดีสิ้นสุดลงในทันที โดยไม่ต้องตัดสินคดีหรือพิพากษา แนวทางนี้ใช้กับคดีที่มีความรุนแรง เช่น แกนนำบุกสถานที่ราชการ หรือปิดสนามบิน ผู้ถูกดำเนินคดีต้องรับสารภาพต่อศาลก่อน และหลังจากได้รับการรอกำหนดโทษแล้ว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น ห้ามปลุกปั่นก่อความวุ่นวายขึ้นอีก

เป็นข้อเสนอที่ใกล้เคียงกับคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) และสถาบันพระปกเกล้า คอป.เคยเสนอให้ขัดขจัดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองด้วยการใช้หลักการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริง และตัดสินใจว่าจะดำเนินคดี หรืออาจให้นิรโทษกรรม ขึ้นอยู่กับลักษณะของคดี

ข้อเสนอให้ออกกฎหมายรอการลงโทษ อาจถือว่าเป็นนิรโทษกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยให้คดีสิ้นสุด โดยไม่มีการตัดสินคดี หลังจากที่รับสารภาพต่อศาล เป็นข้อเสนอที่น่าพิจารณาและนำไปปฏิบัติให้เป็นจริง เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับรัฐบาล คสช. เพราะไม่มีฝ่ายค้านคอยขัดคอในสภาและมีอำนาจเต็ม เป็นโอกาสดีที่จะสร้างความปรองดองในชาติ ตามวัตถุประสงค์สำคัญของการยึดอำนาจ.

10 พ.ค. 2559 09:49 10 พ.ค. 2559 09:49 ไทยรัฐ