วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


แก้ประมงผิดกฎหมาย

สืบเนื่องจากสหภาพยุโรป (อียู) ให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทยโดยมองว่า มีปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าประมงไทยนั้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขึ้นเพื่อแก้ไขครบวงจร ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ศปมผ. และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaistopiuufishing.com

เกี่ยวกับเรา นำเสนอโครงสร้าง ศปมผ. อำนาจหน้าที่และข้อมูลช่องทางการติดต่อ องค์ความรู้ รวบรวมกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประกาศต่างๆ และตอบคำถามชาวประมง.

10 พ.ค. 2559 09:13 10 พ.ค. 2559 09:13 ไทยรัฐ