วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สงสัย สพป.ชัยนาท

มีจดหมายชาวบ้านให้ช่วยเป็นสื่อกลางนำเสนอเรื่องราวไม่ชอบ มาพากลในหน่วยงาน สพป.ชัยนาท เนื่องจากมีข้อมูลว่าจะมีบุคคลท่านหนึ่ง ซึ่งอยู่ในฝ่ายนโยบายและแผนในหน่วยงาน สพป.ชัยนาท

ทำเป็นขาใหญ่ ของบประมาณที่ลงมาสู่โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ชัยนาท ด้วยวิธีการต่างๆนานา

ไม่แจ้งรายชื่อว่าที่ไหนได้งบประมาณอะไรลงมาจำนวนเท่าไหร่ แต่จะใช้วิธีการติดต่อพูดคุยขอร้องแกมบังคับกับ ผอ.โรงเรียนก่อนว่าจะให้ซื้อหรือจัดจ้างที่กลุ่มของตนเองมีรองรับไว้แล้ว

หากโรงเรียนใดที่ปฏิเสธมักจะโดนดึงให้ล่าช้า และบางทีบอกให้รอไปก่อน

งานจัดจ้างสร้างอาคารหรือซ่อมแซมโรงเรียนในพื้นที่ สพป.ชัยนาท

ต้องเป็นทีมของนายคนนี้ที่ได้มาทำงานรับจ้างทุกอย่าง

ชาวบ้านบอกว่า นายคนที่ว่านี้จะส่งคนมาคอยสกัดกั้นคู่แข่งไม่ให้ยื่นซอง

คอยมาควบคุมคณะครูอาจารย์ และกรรมการ ที่ร่วมพิจารณาการประมูลงานด้วยทุกครั้ง

เป็นแบบนี้มาช้านาน

ในเรื่องของ จัดซื้อ-จัดจ้าง ทำให้ทางโรงเรียนได้ของหรือสินค้าไม่ตรงความต้องการหรือด้อยคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคา เป็นความเสียหายกับหน่วยงานที่ได้รับสิ่งของที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

นายคนที่ว่านี้มีลักษณะวางตัวเป็นขาใหญ่ ก้าวร้าวจนเป็นที่รู้กันโดยทั่วในวงการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ สพป.ชัยนาท

ส่วนใหญ่กลุ่มก้อนผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ และโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายแบ่งงานกันอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายคนนี้อยู่ในพื้นที่ อ.สรรคบุรี, อ.หันคา, อ.เนินขาม เป็นหลัก

มีปัญหาพยายามเข้าไปสร้างอิทธิพลในพื้นที่เขตอำเภออื่นๆ ประปราย แต่ไม่มากนัก

แปลกใจมากที่บางครั้งเรื่องหรือหนังสือยังมาไม่ถึงโรงเรียนเลย

แต่มีร้านค้าผู้ค้าโทร.ติดต่อสอบถามและแจ้งว่า ที่อื่นหรือจังหวัดอื่นมีมาแล้ว ทำไมเราไม่มีมา

หมายถึงอะไร

ผู้อำนวยการและอาจารย์ได้รวมตัวมาพูดคุยรวมตัวกันสงสัยในพฤติกรรมต่างๆ เห็นสมควรต้องเปิดเผยข้อมูลให้คนในสังคมภายนอกรับรู้ในวงกว้างเพื่อกระตุ้นเตือนผู้ที่มีหน้าที่ได้จัดการเรื่องเหล่านี้ให้หมดไป

ตอนนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ รู้สึกได้ถึงความเหลื่อมล้ำ เส้นสาย ที่ใช้กันจนเกินพอดี

ประจวบเหมาะกับทางรัฐบาลจะมีการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค

ช่วยตรวจสอบสิ่งผิดปกติเรื่องนี้ด้วย.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

10 พ.ค. 2559 08:46 10 พ.ค. 2559 09:53 ไทยรัฐ