วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สมคิด' ชี้ ศก.อีสานสดใส กลุ่มธุรกิจต่างชาติสนใจเข้าลงทุน

'สมคิด' ชี้ ศก.อีสานสดใส กลุ่มธุรกิจต่างชาติสนใจเข้าลงทุน

  • Share:

สมคิด เผย ภาพรวม ศก.อีสานสดใส สภาพพื้นที่ ประชากร เอื้อกลุ่มธุรกิจจีน เกาหลี ญี่ปุ่น สนใจเข้ามาลงทุน ชี้ แรงงานอีสาน เป็นกำลังหลักที่สามารถพัฒนา แสดงถึงศักยภาพของฝีมือแรงงานไทยได้ดีที่สุด...

วันที่ 9 พ.ค. 59 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสัมมนา "เปิดยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่" ครั้งที่ 1 ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานรากอีสาน ซึ่งมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อระดมแนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ท่ามกลางความสนใจจากภาคประชาชน ประชาสังคม รวมไปถึง ผู้นำองค์กรภาคธุรกิจและเศรษฐกิจจากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมในการสัมมนากว่า 500 คน

นายสมคิดกล่าวว่า ในขณะนี้ 20 จังหวัดภาคอีสาน มีโอกาสและอนาคตที่สดใสมาก เพราะสภาพพื้นที่และจำนวนประชากรที่มีมากที่สุดของประเทศ จึงเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สนใจเข้ามาลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปหารือ และกำหนดกรอบแนวทางการทำงานร่วมกัน

"การเปิดอาเซียน เป็นสิ่งที่ภาคอีสานได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะกับ 6 ประเทศ ตามลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะสามารถเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์เอง ก็มีการที่จะจัดตั้งกองทุนและเริ่มดำเนินการแล้วในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อให้ประเทศอาเซียนมีกองทุนในการค้าขายได้อย่างอิสระ ไม่ผูกขาดกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด โดยไทยขอเป็นแกนหลักที่สำคัญในการดำเนินการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวนี้ขึ้นมา"

ทั้งนี้ นายสมคิดกล่าวต่อว่า 6 เดือนของการเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ได้ยินคำพูดของหลายคนที่ระบุว่า รัฐบาลไม่ช่วยชาวไร่ชาวนา แต่เมื่อหากมองถึงการทำงานที่สร้างฐานรากให้ยั่งยืนแล้วนั้น จะเห็นว่าการอนุมัติงบประมาณนั้น เป็นไปตามความต้องการและได้ผลอย่างตรงจุด ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่า ไม่แฟร์หากจะถูกกล่าวหาในลักษณะเช่นนี้

ขณะที่การดำเนินงานที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเป็นไปตามการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ทั้งเรื่องเงินกองทุนหมู่บ้าน ภาพรวมทั้งประเทศ 60,000 ล้านบาท ตามด้วยการลงทุนในโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และการสนับสนุนโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เน้นหนักไปในฐานราก อีกโครงการละ 1 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทย ในการพยายามแกะเงินสะสมของท้องถิ่นที่มีอยู่กว่า 60,000 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ภาพรวมทั้งประเทศสำหรับการกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่รัฐบาลจะกระตุ้นสภาพคล่องในระดับชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้