วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'องอาจ' แนะ รบ.เปิดกว้าง แสดงความเห็นต่างประชามติ

"องอาจ" แนะผู้มีอำนาจเปิดกว้างทุกกลุ่ม แสดงความเห็นต่างช่วงประชามติ ภายใต้กรอบ ก.ม. เตือนการปิดกั้นความเห็น ปชช. กระทบ 2 ปม แนะเปิดเวทีสาธารณะให้ถกเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.59 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า ผู้มีอำนาจควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มที่ ภายใต้กฎหมายประชามติอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่วนกรณีที่มีผู้ละเมิดกฎหมายนั้น ก็สามารถดำเนินการได้อย่างจริงจัง แต่ไม่ควรสร้างบรรยากาศแห่งความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นระหว่างการออกเสียงประชามติ เพราะความพยายามปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน ด้วยรูปแบบต่างๆ ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการออกเสียงประชามติ 2 ข้อ คือ 1. ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อผลกระบวนการออกเสียงประชามติ 2. ก่อให้เกิดการไม่ยอมรับต่อผลของการออกเสียงประชามติ

รอง หน.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ทั้งความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการและการไม่ยอมรับผลของประชามติ จะส่งผลสะเทือนทางการเมืองอย่างแน่นอน ไม่มากก็น้อย และอาจก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เชื่อว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองไม่ประสงค์ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น จึงไม่ควรใช้อำนาจเกินขอบเขต ในทางตรงกันข้ามควรใช้อำนาจในการเอื้ออำนวย ให้มีการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสถกแถลงแสดงออกถึงทัศนคติ จุดยืนของแต่ละฝ่ายต่อร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างกว้างขวาง เพื่อทำให้ทุกฝ่ายยอมรับผลของการออกเสียงประชามติ ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตาม เมื่อทุกฝ่ายยอมรับผลของประชามติ ประเทศก็จะเดินหน้าไปได้ตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังต่อไป.

"องอาจ" แนะผู้มีอำนาจเปิดกว้างทุกกลุ่ม แสดงความเห็นต่างช่วงประชามติ ภายใต้กรอบ ก.ม. เตือนการปิดกั้นความเห็น ปชช. กระทบ 2 ปม แนะเปิดเวทีสาธารณะให้ถกเท่าเทียมกัน 9 พ.ค. 2559 11:38 9 พ.ค. 2559 12:21 ไทยรัฐ