วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แจ้งเตือนจุด "บั้งไฟ" เขตการเดินอากาศ

แจ้งเตือนจุด "บั้งไฟ" เขตการเดินอากาศ

  • Share:

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายกิติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี เปิดเผยว่าปัจจุบันได้มีการจุดบั้งไฟตามประเพณีนิยมกันเป็นจำนวนมาก จากสถิติการแจ้งข้อมูลการจุดบั้งไฟและรายงานของนักบินที่ขึ้นและลงท่าอากาศยานอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ซึ่งปัจจุบันได้มีเครื่องบินของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ทำการบินปฏิบัติการฝนหลวงในจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการจุดบั้งไฟอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ และเป็นอุปสรรคต่อการบินขึ้นและลง ของอากาศยาน บัดนี้ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลการจุดบั้งไฟแล้ว ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีการจุดบั้งไฟ ปล่อยโคมลอย จุดพลุ กรุณาแจ้งท่าอากาศยานอุบลราชธานีทราบด้วย เพื่อออกประกาศนักบิน แจ้งเตือนผู้ทำการในอากาศทราบ และระมัดระวังในการทำการบินเข้ามาในเส้นทางดังกล่าว โดยต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้ สถานที่จะทำการจุดบั้งไฟ และพิกัดทางภูมิศาสตร์ วันเวลาที่จะทำการจุดบั้งไฟ ชนิดของบั้งไฟ ความสูง (ฟุต) ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงาน

“ทั้งนี้ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบว่า ผู้ที่ทำการจุดพลุ บั้งไฟ และทำให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 232 (1) ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆให้อากาศยานอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท และอาจต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 18 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงแปดแสนบาท ทำลายอากาศยานในระหว่างบริการ ทำให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้ หรือเป็นเหตุ หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน” ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้