วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ. หนุน กรธ.เผยแพร่ร่าง รธน. ย้ำวิทยากร ต้องเป็นกลาง ไม่ชี้นำ

โฆษก รบ. ยันรัฐหนุน กรธ.เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ คัดเลือก "ครู ก-ครู ข" วิทยากรหมู่บ้านลงพื้นที่ ทำความเข้าใจกับ ปชช.ทั่วประเทศ 1-20 ก.ค.นี้ ผุด "ทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี" 1 ทีม 1 ตำบล เฝ้าระวังกันเด็กจมน้ำช่วงหน้าร้อน จัดฝึกอบรมเสริมทักษะปฐมพยาบาล เรียนรู้การว่ายน้ำ เพื่อเอาตัวรอด พร้อมฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน 

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 กำหนดให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจบทบัญญัติ และสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้รับทราบ

"รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์สนับสนุน การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดและอำเภอ และให้คัดเลือกวิทยากร (ครู ก) ระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น สามารถถ่ายทอดความรู้ จัดฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข) ระดับอำเภอ และวิทยากรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า การคัดเลือกครู ก จะคัดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหรือข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีองค์ประกอบคือ 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด 2. ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หรือผู้แทน 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน 4. ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทน 5. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหรือข้าราชการที่ ผวจ.เห็นสมควร โดยจะมีการจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) วันที่ 18 - 19 พ.ค.59 อบรมวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) จำนวน 878 อำเภอ อำเภอละ 10 คน รวม 8,780 คน วันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.59 และอบรมวิทยากรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 80,491 แห่ง แห่งละ 4 คน รวม 321,964 คน วันที่ 11 - 30 มิ.ย.59 จากนั้นวิทยากรทุกระดับจะร่วมกันลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนอย่างใกล้ชิด วันที่ 1 - 20 ก.ค.59

ทั้งนี้ นายกฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวิทยากรทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน อสม. สมาชิกสหกรณ์ หรือ กทบ. แกนนำกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มดูแลป่า เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง และจะต้องมีความเป็นกลาง ไม่ชี้นำให้ประชาชนตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด 

นอกจากนี้ พล.ต.สรรเสริญ ยังกล่าวถึงช่วงฤดูร้อนว่า รัฐบาลได้ออกมาตรการดูแลความปลอดภัยตามแหล่งน้ำ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กจมน้ำ โดยกำชับทุกพื้นที่ทำที่กั้น และเครื่องหมายเตือน ตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ (Lifeguard) คอยให้ความช่วยเหลือตามสถานที่ท่องเที่ยว และติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ชูชีพ นกหวีด ให้หยิบใช้ได้ง่าย

"ช่วงฤดูร้อนของทุกปี จะมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ โดยร้อยละ 26.3 ของเด็กกลุ่มนี้ว่ายน้ำเป็น ในปีนี้รัฐบาลจึงได้เฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ มีการสร้างความตระหนักแก่ชุมชนถึงอันตรายใกล้ตัวอย่างแหล่งน้ำใกล้บ้าน และสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดีอย่างน้อยตำบลละ 1 ทีม ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อป้องกันการจมน้ำ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานการศึกษา จัดให้เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป ได้เรียนรู้การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด" พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้รับรายงานว่า เด็กที่จมน้ำมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเพียงร้อยละ 42 และ มักได้รับการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธีจากผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ถึงกว่าร้อยละ 80 จึงได้กำชับให้ มท. เน้นการเสริมทักษะความรู้ในการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

"นายกฯ ฝากความห่วงใยไปยังผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า 15 ปี และมีที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากเป็นเด็กเล็กจะต้องอยู่ในระยะที่สายตามองเห็นตลอดเวลา รวมทั้งควรสอนให้บุตรหลานรับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นน้ำ แม้จะว่ายน้ำเป็นก็ตาม" พล.ต.สรรเสริญ กล่าว.

โฆษก รบ. ยันรัฐหนุน กรธ.เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ คัดเลือก "ครู ก-ครู ข" วิทยากรหมู่บ้านลงพื้นที่ ทำความเข้าใจกับ ปชช.ทั่วประเทศ 1-20 ก.ค.นี้ ผุด "ทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี" 1 ทีม 1 ตำบล เฝ้าระวังกันเด็กจมน้ำช่วงหน้าร้อน 8 พ.ค. 2559 17:41 8 พ.ค. 2559 20:30 ไทยรัฐ