วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดุสิตโพล' เผย ปชช.หวั่นใจภัย 'อาชญากรรม' จี้ใช้ ก.ม.เข้มเพิ่มโทษ

"ดุสิตโพล" ชี้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย เป็นภัยร้ายแรง ทำ ปชช.ไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต เชื่อมีสาเหตุจากปัญหา "ศก.ตกต่ำ-ยาเสพติด-อบายมุข" แนะบังคับใช้ ก.ม.เข้มเพิ่มบทลงโทษรุนแรง

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.59 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,291 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค.ที่ผ่านมา ถึงปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย ณ วันนี้ หลังเกิดเหตุการทะเลาะวิวาท ความขัดแย้งแตกแยก พฤติกรรมวัยรุ่นยกพวกทำร้ายกัน และการฆ่ากันอย่างอุกอาจ เช่น กรณีชายขาพิการที่ถูกกลุ่ม 6 วัยรุ่น รุมทำร้ายจนเสียชีวิต พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.63 ระบุเป็นภัยร้ายแรงที่มีมากขึ้น ได้รับข่าวสารบ่อยแทบทุกวัน รองลงมาร้อยละ 71.60 ระบุเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข ทบทวนกฎหมายและบทลงโทษ และร้อยละ 68.95 ระบุคนขาดคุณธรรมจริยธรรม ไม่ได้รับการขัดเกลาจิตใจ

ทั้งนี้สาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.12 ระบุเป็นเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหายาเสพติด อบายมุข รองลงมาร้อยละ 84.77 ระบุกฎหมายไม่เข้มงวด บทลงโทษไม่รุนแรง เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง และร้อยละ 83.03 สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดูจากครอบครัว การคบเพื่อน   

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.59 ระบุต้องมีกฎหมายที่เข้มงวด บทลงโทษรุนแรง เจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจัง ร้อยละ 81.41 ระบุครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และร้อยละ 77.22 ระบุพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและการศึกษาให้ดีขึ้น

เมื่อถามว่า ประชาชนมีความมั่นใจต่อการใช้ชีวิตให้ปลอดภัย ห่างจากอาชญากรรมมากน้อยเพียงใด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.72 ไม่ค่อยมั่นใจ เพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมย่ำแย่ลงอย่างมาก ภัยต่างๆ ในปัจจุบันมีมากขึ้น หลากหลายรูปแบบ จากข่าวที่นำเสนอทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย และร้อยละ 20.92  ระบุไม่มั่นใจ เพราะแม้อยู่ในบ้านเราเองก็อาจไม่ปลอดภัย เมื่อออกนอกบ้านพบเจอคนมากมาย ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร คนในสังคมทุกวันนี้จิตใจตกต่ำ ขาดศีลธรรมกันมาก มีเพียงร้อยละ 6.30 ระบุมั่นใจมาก เพราะสามารถดูแลตัวเองได้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย เจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจัง กวดขันมากขึ้น

เมื่อถามถึงข่าวชายขาพิการที่ถูกกลุ่ม 6 วัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิต สะท้อนสังคมไทย ณ วันนี้ อย่างไร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.83 ระบุเป็นความรุนแรงในสังคม โหดเหี้ยม ทารุณ ร้อยละ 74.92 ระบุขาดจิตสำนึก ไร้เมตตา ทำร้ายคนพิการ และร้อยละ 71.06 ระบุการไม่เกรงกลัว ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.21 อยากฝากความหวังในการแก้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รองลงมาร้อยละ 78.18 นายกรัฐมนตรี /รัฐบาล /คสช. และร้อยละ 75.15 สถาบันครอบครัว /พ่อแม่ ผู้ปกครอง.

"ดุสิตโพล" ชี้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย เป็นภัยร้ายแรง ทำ ปชช.ไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต เชื่อมีสาเหตุจากปัญหา "ศก.ตกต่ำ-ยาเสพติด-อบายมุข" แนะบังคับใช้ ก.ม.เข้มเพิ่มบทลงโทษรุนแรง 8 พ.ค. 2559 11:23 8 พ.ค. 2559 15:01 ไทยรัฐ