วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนเก่งกรมประชา

คนเก่งกรมประชา

โดย ซี.12
9 พ.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

เมื่อตอนต้นสัปดาห์ที่แล้วในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 มีงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 83 ปีได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2 วัน

ด้วยความที่ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมไปทั่วทุกแห่งหนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกล่าวคือ ในส่วนกลางที่เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ระดับชาติมีทั้ง สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ที่เดี๋ยวนี้เรียกเป็นภาษาฝรั่งมังค่าซะโก้ว่า เอ็นบีที ตลอดจน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หลายคลื่นความถี่ หน่วยงานปฏิบัติการ วิชาการ และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์อีกมากมาย

มีส่วนภูมิภาคมีทั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่บริการงานประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดและทุกหน่วยงานในภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดต่างๆ ทั้งยังมี สำนักประชาสัมพันธ์เขต และ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ในเขตต่างๆเช่น หาดใหญ่ ขอนแก่น ลำปาง ฯลฯ

ดังนั้นในวันงานสถาปนากรม 3-4 พฤษภาคม ที่ซอยอารีสัมพันธ์จึงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งที่เข้ามาจากต่างจังหวัดรวมกับคนในกรมจากทุกหน่วยมารวมตัวในจุดเดียวกันเพื่อร่วมงานเลี้ยงร่วมกิจกรรมทักทายถามหาเรียกพี่เรียกน้องที่ไม่ได้พบกันนานวันเพราะแยกย้ายกันไปรับราชการคนละทิศทางเปรียบเสมือนวันคืนสู่เหย้ากลายๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ช่วงของงานที่เป็นเกียรติยศคือการที่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีผู้รับรางวัลในประเภทต่างๆที่น่าสนใจเช่น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในส่วนกลาง 2 รายคือ 1.นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 2.นายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา

ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นในส่วนภูมิภาค 4 ราย คือ 1.นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี 2.นายขวัญประชา ระเริง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ 3.นางชยชนก รักภักดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 4.นางพรรณี กลสามัญ พนักงานพิมพ์ ส 3 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าราชการและลูกจ้างประจำตัวอย่าง คือ 1.นายเสมียน คำวิเศษ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 2.นายเกียรติพงษ์ บูรณะเหตุ พนักงานพัสดุ ระดับ ส 2 สำนักข่าว 3.นางแสงมณีจรรณ์ เพชรสังหาร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ตัวอย่าง 2 รายคือ 1.นางนภสร ไกรศิริวุฒิ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2.นางสาวปวีณา ฟักทอง พนักงานราชการ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ราย 1.นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 2.นางสาวดวงเนตร จิวะรังสิมา นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี 3.นางสาวรุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา 4.นางสาวกฤษฎาพร ฐิธรรมโม พนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

นอกจากนั้นยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่นระดับเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นระดับภาค ที่ได้รับรางวัลด้วยซึ่งจะนำมาบันทึกไว้ในวันพรุ่งนี้.


“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้