วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'นิด้าโพล' เผย ปชช.ต้องการคำอธิบายร่างฯเพิ่มเติม ก่อนตัดสินลงประชามติ

'นิด้าโพล' เผย ปชช.ต้องการคำอธิบายร่างฯเพิ่มเติม ก่อนตัดสินลงประชามติ

  • Share:

"นิด้าโพล" ผลสำรวจความคิดเห็น "ความเข้าใจร่าง รธน. - 8 ของห้าม กกต." เผย ปชช.ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมทุกข้อเกี่ยวกับร่างฯ ก่อนตัดสินใจลงประชามติ ส่วน 8 ข้อห้าม กกต. นั้นไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมอีก...

วันที่ 8 พ.ค. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และ 8 ข้อห้าม กกต.ในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 -4 พ.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.32 ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมทุกข้อในร่างรัฐธรรมนูญก่อนตัดสินใจลงประชามติ รองลงมา ร้อยละ 25.04 ระบุว่า ไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมใดๆ ร้อยละ 11.20 ระบุว่า ต้องการคำอธิบายประเด็นเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และร้อยละ 10.32 ระบุว่า เป็นประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็น ในข้อห้าม 8 ข้อ ของ กกต.นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.60 ระบุไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมใดๆ จาก กกต.รองลงมา ร้อยละ 26.40 ระบุว่า ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมทุกข้อ ขณะที่ร้อยละ 10.96 ระบุว่า ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมประเด็นการนำเข้าข้อมูล (โพสต์) อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย ปลุกระดมหรือข่มขู่ในเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งต่อข้อมูล(แชร์)ในลักษณะดังกล่าว และร้อยละ 9.20 ระบุว่า เรื่องการสัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงหยาบคาย ปลุกระดมหรือข่มขู่ และการจัดเวทีสัมมนาอภิปราย โดยกลุ่มองค์กรต่างๆที่ไม่มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรสื่อมวลชน ตามกฎหมายเข้าร่วม และมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทางการเมืองในสัดส่วนที่เท่ากัน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้