วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สวนดุสิตโพลชี้ 'อาชญากรรม' ภัยร้ายแรง วอน ตร.แก้

สวนดุสิตโพลชี้ 'อาชญากรรม' ภัยร้ายแรง วอน ตร.แก้

  • Share:

ปชช.ส่วนใหญ่ ระบุ "อาชญากรรม" เป็นภัยร้ายแรงที่มีมากขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำ-อบายมุข ระบุควรมีกฎหมายเข้มงวด บทลงโทษรุนแรง กรณี 6 วัยรุ่นทำร้ายชายขาพิการ สะท้อนความโหดเหี้ยม หวังตร.แก้ปัญหาดังกล่าว...

วันที่ 8 พ.ค. 59 สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,291 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2559 เกี่ยวกับ "ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย" เนื่องจากสังคมไทย มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งการทะเลาะวิวาท ความขัดแย้งแตกแยก พฤติกรรมวัยรุ่น ยกพวกทำร้ายกัน และการฆ่ากันอย่างอุกอาจ เช่น กรณีชายขาพิการที่ถูกกลุ่ม 6 วัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิต โดยจะเห็นได้ว่ามีข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้นหลายคดีที่นับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย” ณ วันนี้

อันดับ 1 เป็นภัยร้ายแรงที่มีมากขึ้น ได้รับข่าวสารบ่อยแทบทุกวัน 75.63%

อันดับ 2 เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข ทบทวนกฎหมายและบทลงโทษ 71.60%

อันดับ 3 คนขาดคุณธรรมจริยธรรม ไม่ได้รับการขัดเกลาจิตใจ 68.95%

อันดับ 4 รู้สึกกลัว หวาดระแวง ชีวิตไม่ปลอดภัย ต้องเพิ่มความระมัดระวัง 60.21%

อันดับ 5 ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้น 51.08%

2. ประชาชนคิดว่าอะไร? คือสาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย

อันดับ 1 เศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหายาเสพติด อบายมุข 86.12%

อันดับ 2 กฎหมายไม่เข้มงวด บทลงโทษไม่รุนแรง เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง 84.77%

อันดับ 3 สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดูจากครอบครัว การคบเพื่อน 83.03%

อันดับ 4 คนขาดสติ ขาดศีลธรรม จิตใจผิดปกติ 61.99%

อันดับ 5 เป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบจากสื่อต่างๆ 60.76%

3. ประชาชนคิดว่าควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยอย่างไร?

อันดับ 1 กฎหมายเข้มงวด บทลงโทษรุนแรง เจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจัง 87.59%

อันดับ 2 ครอบครัวต้องดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 81.41%

อันดับ 3 พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและการศึกษาให้ดีขึ้น 77.22%

อันดับ 4 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน /บ้าน สถานศึกษา วัด ภาครัฐและเอกชน 66.38%

อันดับ 5 สื่อนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์ 49.17%

4. ประชาชนมีความมั่นใจต่อการใช้ชีวิตให้ปลอดภัย ห่างจากอาชญากรรมมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 ไม่ค่อยมั่นใจ 50.72% เพราะ สภาพเศรษฐกิจและสังคมย่ำแย่ลงอย่างมาก ภัยต่างๆ ในปัจจุบันมีมากขึ้นหลากหลายรูปแบบ จากข่าวที่นำเสนอทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย ฯลฯ

อันดับ 2 ค่อนข้างมั่นใจ 22.06% เพราะ หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง เปลี่ยวหรืออันตราย ไม่อยู่คนเดียว เพิ่มความระมัดระวัง หัดสังเกต รอบคอบ บ้านเมืองมีกฎหมาย บทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่มั่นใจ 20.92% เพราะแม้อยู่ในบ้านเราเองก็อาจไม่ปลอดภัย เมื่อออกนอกบ้านพบเจอคนมากมาย ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร คนในสังคมทุกวันนี้จิตใจตกต่ำ ขาดศีลธรรมกันมาก ฯลฯ

อันดับ 4 มั่นใจมาก 6.30% เพราะสามารถดูแลตัวเองได้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย เจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจัง กวดขันมากขึ้น ฯลฯ

5. กรณีข่าวชายขาพิการที่ถูกกลุ่ม 6 วัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิต สะท้อนสังคมไทย ณ วันนี้ อย่างไร?

อันดับ 1 ความรุนแรงในสังคม โหดเหี้ยม ทารุณ 78.83%

อันดับ 2 ขาดจิตสำนึก ไร้เมตตา ทำร้ายคนพิการ 74.92%

อันดับ 3 การไม่เกรงกลัว ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง 71.06%

อันดับ 4 เยาวชนไทยมีพฤติกรรมน่าเป็นห่วง 62.50%

อันดับ 5 ขาดคุณธรรมจริยธรรม 50.34%

6. ประชาชนอยากฝากความหวังในการแก้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยไว้กับใครหรือหน่วยงานใด?

อันดับ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ 83.21%

อันดับ 2 นายกรัฐมนตรี /รัฐบาล /คสช. 78.18%

อันดับ 3 สถาบันครอบครัว /พ่อแม่ ผู้ปกครอง 75.15%

อันดับ 4 หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงไอซีที กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 68.02%

อันดับ 5 สื่อมวลชน 53.79%

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้