วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิทานออนไลน์

nithan.in.th เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมนิทานสำหรับทุกเพศทุกวัย ที่มีคำสอนเรื่องคุณธรรม มีทั้งนิทานธรรมดาที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา เป็นวรรณกรรมเก่าแก่ นิทานอาจมีกำเนิดพร้อมๆกับครอบครัวของมนุษยชาติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเล่าสู่กันฟัง แต่มีการเติมแต่งจนห่างไกลจากเรื่องจริงกลายเป็นนิทาน และนิทานบาลี เป็นเรื่องต้นเหตุของเหตุการณ์ในปัจจุบัน เป็นความหมายที่ยืมเอาคำในภาษาบาลีในพระพุทธศาสนามาใช้นั่นเอง

นิทานอีสป เป็นนิทานที่เล่าต่อกันมาโดยเชื่อว่าอีสปเป็นคนรวบรวมไว้ มักมีคติ ข้อคิดสอนผู้ฟังและมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ นิทานชาดก เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ หรือเป็นชีวประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้า นิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่องเล่าที่เล่าสู่กันฟังในหมู่บ้าน ในท้องถิ่น หรือภาคต่างๆเล่าสืบต่อกันมา โดยการบอกเล่าต่อๆกันไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์ มักได้รับการบันทึกหรือตีพิมพ์ภายหลังและมักหาต้นกำเนิดไม่ได้ นิทานภาษาอังกฤษ นิทานสอนใจพร้อมคำแปลให้เด็กๆได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาด้วย...

8 พ.ค. 2559 10:15 8 พ.ค. 2559 10:16 ไทยรัฐ