วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมชลฯช่วยสวนผลไม้พื้นที่ภาคตะวันออก

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ส่งรถบรรทุกน้ำ 16 คัน และเครื่องสูบน้ำอีก 10 เครื่อง เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในระยะเร่งด่วน ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือข้อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือสวนผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และปราจีนบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรงมากที่สุดจนทำให้สวนทุเรียน มังคุด และลำไย ในเขต อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม อ.เขาคิชฌกูฏ อ.มะขาม อ.ขลุง อ.เมืองจันทบุรี อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในระยะยาวอย่างถาวรในจังหวัดจันทบุรีนั้น จะต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยทั้ง 9 ลุ่มน้ำ ที่ได้วางแผนไว้ทั้งหมด 14 แห่ง ประกอบด้วย อ่างฯคลองหางแมว อ่างฯคลองพวาใหญ่ อ่างฯคลองขลุง อ่างฯคลองตาพลาย อ่างฯคลองประแกด อ่างฯคลองผักกาด อ่างฯคลองกันทึน อ่างฯคลองตารอง อ่างฯคลองห้วยแห้ง อ่างฯคลองโป่งน้ำร้อนตอนบน อ่างฯคลองแจง อ่างฯคลองเครือหวาย อ่างฯคลองตาด้า และอ่างฯคลองวังโตนด

“นอกจากนี้โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างฯคลองพระพุทธระยะที่ 3 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำลุ่มน้ำคลองวังโตนด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำลุ่มน้ำคลองเวฬุ และโครงการระบบผันน้ำอ่างฯคลองหางแมวไปยังอ่างฯคลองศาลทรายอีกด้วย หากสามารถดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำได้ตามแผนที่กรมชลประทานศึกษาไว้แล้ว ไม่ใช่เพียงจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนได้เท่านั้น ยังจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้อีกด้วย” นายทองเปลวกล่าวในตอนท้าย.

กรมชลประทานได้ส่งรถบรรทุกน้ำ 16 คัน และเครื่องสูบน้ำอีก 10 เครื่อง เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเขตจังหวัดจันทบุรีที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในระยะเร่งด่วน... 8 พ.ค. 2559 04:53 8 พ.ค. 2559 05:05 ไทยรัฐ