วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวง รับมือหยุดยาว 5-9 พ.ค. จัด จนท.อำนวยความสะดวก 24 ชม.

กรมทางหลวง รับมือวันหยุดยาว 5-9 พ.ค. จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วอำนวยความสะดวกเส้นทาง และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. เน้นพิเศษพื้นที่จุดเสี่ยงรถติดและแหล่งท่องเที่ยวใน 27 จังหวัด

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 59 นายธานินทร์ สมบูรณ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงระยะเวลาวันที่ 5-9 พ.ค. 59 เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงรองรับการเดินทางของประชาชน กรมทางหลวง จึงได้สั่งการพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิม หรือให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด ให้ใช้หลักการบริหารโครงการโดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานในงานที่ไม่มีผลกระทบกับพื้นผิวจราจร

ทั้งนี้ ไม่ให้สั่งผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานตามสัญญา รวมถึงให้ติดตั้งป้ายเตือน ไฟสัญญาณต่างๆ ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดและดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาทาง พร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทุกพื้นที่ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วในการตรวจสอบสภาพผิวทาง ป้าย เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร และไฟฟ้าแสงสว่าง ให้อยู่ในสภาพพร้อมงานได้ตลอดเวลา รวมทั้งจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกตรวจเส้นทางสายหลักและสายรอง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุ

นายธานินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหาด้านการจราจร และเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมเดินทางในช่วงวันหยุด ได้แก่ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ลพบุรี จ.นครสวรรค์ จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี จ.อ่างทอง กรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรปราการ จ.นนทบุรี จ.นครนายก จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี อยู่ประจำในพื้นที่ของหน่วย และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. ในช่วงวันที่ 5 - 9 พ.ค. 59

นอกจากนี้ กรมทางหลวง ยังได้จัดตั้งเปิดศูนย์บริหารงานอุบัติภัยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด 24 ชม. เพื่อคอยบริหารจัดการในช่วงวันหยุดดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง ในการเปิดช่องจราจรพิเศษหากมีการจราจรหนาแน่น อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง การจราจร พบเหตุระหว่างการเดินทาง หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตำรวจทางหลวง 1193 สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7.

กรมทางหลวง รับมือวันหยุดยาว 5-9 พ.ค. จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วอำนวยความสะดวกเส้นทาง และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. เน้นพิเศษพื้นที่จุดเสี่ยงรถติดและแหล่งท่องเที่ยวใน 27 จังหวัด 8 พ.ค. 2559 02:01 8 พ.ค. 2559 06:08 ไทยรัฐ