วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนด 8 พ.ค. 59 เป็นวันที่ 1 ของเดือนซะบาน

(ภาพจาก www.skthai.org)

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับ 8 พ.ค. 59 หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ผ่านมามีผู้เห็นดวงจันทร์

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 7 พ.ค. 59 สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศจุฬาราชมนตรี ความว่า ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ตรงกับ 8 พ.ค. 59 หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่ผ่านมามีผู้เห็นดวงจันทร์ 7 พ.ค. 2559 21:45 7 พ.ค. 2559 23:01 ไทยรัฐ