วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลชี้คนมองภาพลักษณ์ ขรก. ยังมีทุจริต-เส้นสาย แนะยึดธรรมาภิบาล

โพลชี้คนมองภาพลักษณ์ ขรก. ยังมีทุจริต-เส้นสาย แนะยึดธรรมาภิบาล

  • Share:

ผลสำรวจ ดุสิตโพล ชี้คนมองภาพลักษณ์ข้าราชการไทย ยังมีทุจริต รับสินบน ระบบเส้นสาย แม้ รบ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหาร ก็ยังเหมือนเดิม แนะยึดหลักธรรมาภิบาล ...

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ “ภาพลักษณ์ข้าราชการไทย” เนื่องจาก ข้าราชการ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารบ้านเมือง ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดจะเข้ามาบริหารประเทศ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพราะข้าราชการมีข้อมูลต่างๆ รู้กฎระเบียบ รู้ขั้นตอนและเทคนิคการบริหาร มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ในการบริหารมายาวนาน และที่สำคัญที่สุดข้าราชการจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ ปลอดจากการเกี่ยวโยงกับการเมือง

เมื่อถามว่า “ภาพลักษณ์ข้าราชการไทย” ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน อันดับ 1 ร้อยละ 81.48 เชื่อยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน โกงกิน รับสินบน อันดับ 2 ร้อยละ 79.63 ระบุมีเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ ใช้อำนาจในทางที่ผิด อันดับ 3 ร้อยละ 60.20 มองว่า เช้าชามเย็นชาม ทำงานช้า บริการไม่ดี อันดับ 4 ร้อยละ 56.17 ระบุ ระบบการทำงานดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน มีบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และ อันดับ 5 ร้อยละ 53.86 ระบุ เป็นอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ มีสิทธิสวัสดิการที่ดี

เมื่อถามว่า เปรียบเทียบภาพลักษณ์ของข้าราชการไทยก่อนและหลังจากที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหาร ประเทศเป็นอย่างไร? อันดับ 1 ร้อยละ 45.27 ระบุว่า เหมือนเดิม เพราะข้าราชการมีจำนวนมาก ทำงานด้วยระบบราชการไทยมานาน เปลี่ยนแปลงได้ยาก ขึ้นอยู่กับจิตสำนึก และการปฏิบัติตนของแต่ละคน มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 36.32 ระบุว่า ดีขึ้น เพราะ มีการตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ทำงานเป็นระบบระเบียบมากขึ้น กระตือรือร้น ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 18.41 ระบุ แย่ลง เพราะยังคงใช้ระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ เล่นพรรคเล่นพวก ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด ทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ

เมื่อถามถึง สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก “ข้าราชการไทย” ณ วันนี้ คือ อันดับ 1 ร้อยละ 86.12 ให้ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล อันดับ 2 ร้อยละ 83.05 อยากให้ สามัคคีร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า อันดับ 3 ร้อยละ 67.28 อยากให้ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและข้าราชการไทย อันดับ 4 ร้อยละ 63.60 ระบุ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร อันดับ 5 ร้อยละ 59.44 ระบุ อยากให้ ทำงานให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้