วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ติดเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอีไทย

ติดเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอีไทย

  • Share:

โครงการ “Smart Online SMEs หรือ S.O.S. โดย Thaitrade.com ของไทยชนะเลิศรางวัล “WSIS Prize 2016” (World Summit of Information Society) ขององค์การสหประชาชาติ ในฐานะเป็นโครงการฯที่ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการทำการค้าออนไลน์ได้ดีที่สุดในโลกปีนี้ มอบโดยหน่วยงานไอทียู (ITU : International Telecommunication Union) เป็นการบูรณาการงานด้านออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอี ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 3 ระดับ ครอบคลุมเอสเอ็มอีที่สนใจทำการค้าออนไลน์ในระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค นอกจากนั้นยังช่วยผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้ไปทำการค้าออนไลน์ได้จริงผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้