วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคราช ขานรับนโยบายรัฐ ตั้งเป้า 118 สินค้าโอทอปติดดาว ทั้ง 32 อำเภอ

ผู้ว่าฯ โคราช เผย จัดอันดับสินค้าโอทอป 1-5 ดาว ให้ทั้ง 32 อำเภอ ตั้งเป้า 118 ผลิตภัณฑ์เกรดที่ดีที่สุด สู่สากลตามนโยบายรัฐบาล ขณะที่ ตุ๊กตาเรซิ่น ฝีมือชาวไทยภูเขาคลองลาน ที่กำแพงเพชร สร้างรายได้กว่าแสนบาท ...

วันที่ 7 พ.ค.59 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย OTOP โคราช ไปสู่ดาว วัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยตรงในการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค

ในปี 2559 คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หรือ กอ.นตผ. มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champian) หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า การติดดาว ให้แก่ OTOP มีตั้งแต่ 1-5 ดาว เช่น ระดับ 5 ดาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการส่งออกและต้องดีเยี่ยมจะต้องได้คะแนน 90-100 คะแนน ส่วนระดับ 4 ดาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศสามารถพัฒนาสากลได้ คะแนนประเมิน 80-89 คะแนน ส่วนระดับ 3 ดาว เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพปานกลาง สามารถพัฒนาสู่ระดับ 4 ดาวได้ ประเมินคะแนน 70-79 คะแนน ระดับ 2 ดาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาเป็นระดับ 3 ดาวได้ และมีการประเมินศักยภาพเป็นระยะได้ คะแนน 50-59 คะแนน ส่วนระดับ 1 ดาว คือ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรแล้ว ได้คะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน ไม่สามารถพัฒนาสู่ดาว 2 ดาวได้ มีจุดอ่อนมากและพัฒนายาก

ทั้งนี้ จ.นครราชสีมา ได้กำหนดรับสมัครให้พี่น้องประชาชนที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปเข้าคัดสรร ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ และเริ่มคัดสรร ให้คะแนนระดับจังหวัดในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลังจากนั้นจะส่งผลิตภัณฑ์ให้กรมพัฒนาชุมชนนำไปตรวจวิเคราะห์ และให้คะแนนระดับประเทศระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 และประกาศผลการคัดสรรในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

สำหรับคณะกรรมการ ให้คะแนนระดับจังหวัดและระดับประเทศจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภท เช่น สถาบันการศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข จึงการันตีได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นต้องมีคุณภาพและมาตรฐานสมกับระดับดาวที่ได้รับอย่างแน่นอน โดยเกณฑ์การให้คะแนนมี 3 ด้านหลัก คือ ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ และด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

นายวิเชียร กล่าวด้วยว่า จากเดิมเรามีสินค้าระดับ 5 ดาวเกรดที่ดีที่สุดอยู่จำนวน 54 สินค้า 4 ดาว 105 สินค้า 3 ดาว 60 สินค้า 2 ดาว 43 สินค้า และ 1 ดาว 3 สินค้า และจะมีการพัฒนาส่งเสริมให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการขึ้นมาเรื่อยๆ และเพื่อให้ได้ดาวมากขึ้นอีก สำหรับปีนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปที่เข้ามาลงทะเบียนเอาไว้ ตั้งแต่ปี 2557-2558 มีจำนวน 1,251 ราย 2,404 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทอาหาร 735 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 121 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 488 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 804 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 286 ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ใน ปี 2559 จ.นครราชสีมา เชื่อว่า ใน 32 อำเภอ อย่างน้อยจะต้องได้อำเภอละ 2 สินค้า รวมเป็น 64 สินค้า เมื่อรวมกับของเดิมจะได้รวมทั้งสิ้น 118 สินค้า

ตุ๊กตาเรซิ่น ฝีมือชาวไทยภูเขาคลองลาน สร้างรายได้กว่าแสนบาท

อีกด้านที่ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นางชง กอสัมพันธ์ อายุ 41 ปี ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อยู่บ้านเลขที่ 1322 บ้านตลาดม้ง หมู่ที่ 16 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้เริ่มทำการหล่อตุ๊กตาเรซิ่นมากว่า 20 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้ ได้ยึดการทำไร่มันสำปะหลัง และทำนาข้าว ได้ผลผลิตเหลือเงินบ้างนิดหน่อย บ้างครั้งก็ขาดทุนไม่พอใช้จ่าย กระทั่ง นายดั่ง กอสัมพันธ์ ผู้เป็นสามี (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ได้เดินทางออกจาก ตำบลคลองลานพัฒนา ไปกับเพื่อนบ้าน 2 คน เพื่อไปทำงานที่โรงงานผลิตตุ๊กตาเรซิ่นและเรียนรู้การประดิษฐ์งาน ทำงานอยู่ประมาณ 2 ปี จนกระทั่งได้ซึมซับความรู้ จึงมีความคิดว่า น่าจะนำความรู้ที่ศึกษาเรียนรู้ มาต่อยอดให้บ้านเกิด เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดต่อไป และการถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ศึกษา ผ่านงานการประดิษฐ์ตุ๊กตา เรซิ่นรูปแบบต่างๆ จากนั้นจึงขออนุญาตนายจ้าง เดินทางกลับบ้านที่อำเภอคลองลาน มาทำเองและสอนตนเองที่บ้านพักอาศัยชั้นเดียว ใช้บริเวณด้านหลังบ้าน ในการหล่อตุ๊กตาเรซิ่น จนเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัว

ส่วนการจำหน่าย ก็จะผลิตงานตามสั่งและจะบรรทุกใส่รถยนต์ไปส่งลูกค้าตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าประจำ นำไปจำหน่ายต่อ บางครั้งก็จะไปออกบูธขายตามงานและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ส่วนราคาอยู่ ตั้งแต่ตัวละ 10 บาท ไปถึง 400 บาท ส่วนรายได้ต่อเดือนกว่า 100,000 บาท สามารถเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนหนังสือได้แบบพอเพียง

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หุ่นเรซิ่นนี้ กลายเป็นสินค้าโอทอป ของตำบลคลองลานพัฒนา และเป็นแห่งเดียวในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ผลิตตุ๊กตาเรซิ่น สร้างงาน สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว.

ผู้ว่าฯ โคราช เผย จัดอันดับสินค้าโอทอป 1-5 ดาว ให้ทั้ง 32 อำเภอ ตั้งเป้า 118 ผลิตภัณฑ์เกรดที่ดีที่สุด สู่สากลตามนโยบายรัฐบาล ขณะที่ ตุ๊กตาเรซิ่น ฝีมือชาวไทยภูเขาคลองลาน ที่กำแพงเพชร สร้างรายได้กว่าแสนบาท ... 7 พ.ค. 2559 09:45 7 พ.ค. 2559 10:37 ไทยรัฐ