วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆ บอกนายกรัฐมนตรี 08/05/59

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จาก บริษัทไปรษณียไทย จำกัด (ปณท.)

ขอบริจาคน้ำ

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ฤดูแล้งนี้ชุมชน โรงเรียน และวัดของผม เดือดร้อนอย่างหนัก ขาดน้ำกินน้ำใช้ อยากขอรับบริจาคน้ำ และขอให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ช.ธนภัทร กมลนาวิน
ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

การปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก หนูอยากให้ท่านนายกฯเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนทุกระดับทั่วประเทศด้วยค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ภาสินี จิตรีขันธ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

ยึดกฎจราจร

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้คนไทยใช้รถใช้ถนนอย่างมีระเบียบวินัย และทำตามกฎจราจรทุกเส้นทาง เพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.บุปผาสายชล สังข์ทอง
ร.ร.วัดกำมะเสน อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

7 พ.ค. 2559 09:29 7 พ.ค. 2559 09:29 ไทยรัฐ