วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 08/05/59

ประกวดวาดภาพ...ธนาคารออมสิน จัดการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ถิ่นไทย” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปลูกฝังวินัยการออมให้กับชาวไทย ทั้งเป็นการฉลองครบรอบการก่อตั้งธนาคารออมสิน 103 ปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระว่าเราจะออมสิ่งใดให้คงอยู่กับประเทศไทย ทั้งคุณค่าความดีงาม ทั้งวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต ธรรมชาติต่างๆเป็น ต้น แบ่งเป็นประเภทเยาวชนอายุ 7-15 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป ผู้ส่งผลงานต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.gsbgen.com ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsbgen.com หรือ โทร.0-2663-3226-9 ต่อ 85-86

รากวัฒนธรรม...พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ชวนน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ เรียนรู้นอกห้องเรียนในนิทรรศการ “รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” (Roots of ASEAN’s Culture) ที่อาคารมหาสุรสิงหนาท โดยนิทรรศการจะสื่อถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่แต่ละประเทศจะร่วมกันอนุรักษ์เพื่อคนรุ่นหลังได้ชื่นชมต่อไป จัดแสดงทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2224-1370, 0-2224-1333.

7 พ.ค. 2559 09:26 7 พ.ค. 2559 09:26 ไทยรัฐ