วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิ๊งจ้างงานคนพิการภาครัฐเป็นตัวชี้วัดราชการ

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า การจ้างงานคนพิการตามที่ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนดอัตราส่วน 100:1 ปัจจุบันพบว่า สถานประกอบการเอกชนมีการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 92.97 ของจำนวนที่ต้องจ้าง 61,441 คน ประกอบด้วย การจ้างงานคนพิการ 30,795 คน การให้สัมปทาน 6,717 คน และการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 19,610 คน ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ มีการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนคนพิการที่ต้องจ้าง 16,123 คน ประกอบด้วยการจ้างงานคนพิการ 1,719 คน และการให้สัมปทาน 378 คน ซึ่งในส่วนของภาครัฐยังมีการจ้างงานคนพิการค่อนข้างน้อย จึงอยากขอความร่วมมือทุกหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าทำงานตามที่นายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดภายในปีงบประมาณ 2561

ด้านนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2559 ซึ่ง พม.เป็นเจ้าภาพเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีข้อเสนอหนึ่งน่าสนใจ โดยจะกำหนดให้การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานราชการเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการปฏิบัติราชการ ซึ่งคงต้องผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไป อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ช่วยรัฐมนตรีได้รับเรื่องการจ้างงานคนพิการไปขยายผลทางปฏิบัติกับกระทรวงที่ดูแลรับผิดชอบ.

น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า การจ้างงานคนพิการตามที่ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 7 พ.ค. 2559 00:09 7 พ.ค. 2559 00:09 ไทยรัฐ