วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สันติศึกษา มจร.” พัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปลอดทุจริต

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ ผอ.หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มจร. กล่าวว่า การประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นวันที่ 22-23 พ.ค.นี้ จะมีประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมงาน และช่วงก่อนที่กิจกรรมวันวิสาขบูชาจะเริ่มขึ้น ทางหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษา ได้เชิญผู้นำชาวพุทธจาก 17 ประเทศที่ดำเนินงานด้านสันติศึกษามาร่วมประชุมกันในงานรวมพลคนสร้างสันติภาพโลกวันที่ 19-20 พ.ค.นี้ ที่บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เป็นหมู่บ้านช่อสะอาด หรือหมู่บ้านปลอดทุจริต ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

พระมหาหรรษากล่าวต่อไปว่า บ้านท่าคอยนางนั้น เดิมเป็นพื้นที่ที่ทางหลักสูตรใช้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านสันติสุข และต่อมา ป.ป.ช.คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด หรือหมู่บ้านปลอดการทุจริตด้วย และนอกจากผลสำเร็จที่บ้านท่าคอยนางแล้ว ยังมีนักศึกษาอีกหลายคนที่จบการศึกษาไปแล้วได้ไปทำงานด้านการไกล่เกลี่ยในศาล บางคนเปิดศูนย์ประนีประนอม ปัจจุบันทางหลักสูตรเปิดสอนถึงระดับปริญญาเอกแล้ว และได้รับความสนใจจากผู้พิพากษาสมัครเข้ามาเรียนจำนวนมาก โดยจะเปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและเอก ถึงวันที่ 20 พ.ค.นี้ สอบถามโทร.09-9924-5401, 0-3524-8000 ต่อ 8528 หรือที่ www.ps.mcu.ac.th

7 พ.ค. 2559 00:06 7 พ.ค. 2559 00:06 ไทยรัฐ