วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"โสภณ" ปลื้ม ป.ป.ช.ออกหนังสือชื่นชม

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ.ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชื่นชมในหลักการต้อนรับการตรวจราชการของผู้บริหาร สธ. โดย ป.ป.ช.เห็นว่าเป็นการเสริมสร้างให้เกิดค่านิยมทัศนคติที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด สธ. ที่เน้น “ความประหยัดและไม่เป็นภาระของหน่วยงาน” รวมทั้งยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นต่อไป โดยจะนำไปเผยแพร่ในจุลสารสุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ด้วย

ปลัด สธ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนได้ทำหลักการต้อนรับ รมว.สธ.และผู้บริหาร แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัด มีหลักดำเนินการ 5 ข้อ ได้แก่ 1.ห้ามมีแผ่นป้ายรูป รมว.สธ.และผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทำงาน รวมทั้งห้องประชุม 2.หากมีกิจกรรมบนเวทีให้เรียบง่าย กระชับและประหยัด 3.การจัดแสดงนิทรรศการขอให้สมเหตุสมผล หากแสดงเพียงวันเดียวไม่ควรประดับและตกแต่งมากเกินความจำเป็น 4.อาหารที่รับรองควรเป็นอาหารประจำท้องถิ่นที่ราคาไม่แพงหรืออาหารจานเดียว 5.ไม่จำเป็นต้องมีของฝากหรือของที่ระลึก เพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือความสามัคคี พลังและความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรของเราไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน.

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ.ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชื่นชมในหลักการต้อนรับการตรวจราชการของผู้บริหาร สธ. 7 พ.ค. 2559 00:03 7 พ.ค. 2559 00:03 ไทยรัฐ