วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขยายผิวจราจรจาก 2 เลนเป็น 4 เลน

ประชาร่วมใจ-มิตรไมตรีย่านมีนบุรี

นายวสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทม.มีโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี พื้นที่เขตมีนบุรี โดยขยายผิวจราจรถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางยาวประมาณ 7.6 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณรถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น หากการขยายถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยในการระบายรถในพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออกเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการขยายช่องจราจรแนวถนนดังกล่าว กทม.สามารถดำเนินการทันที โดยไม่ต้องมีการเวนคืนพื้นที่ประชาชน เนื่องจากถนนมีเขตทางที่กว้างอยู่แล้ว โดยการปรับปรุงถนนดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาแล้ว และจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือน พ.ค.นี้ ใช้งบประมาณก่อสร้างรวมจำนวน 395 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี 61 นี้.

นายวสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทม.มีโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี พื้นที่เขตมีนบุรี โดยขยายผิวจราจรถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 6 พ.ค. 2559 23:38 6 พ.ค. 2559 23:38 ไทยรัฐ


advertisement