ข่าว

วิดีโอ

สนามบินดอนเมือง เพิ่มอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร รับเทศกาลวันหยุด

สนามบินดอนเมือง ขยับเชิงรุกเตรียมพร้อมการรักษาความปลอดภัย และให้บริการผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาล พร้อมแนะนำช่องทางการเดินทางที่หลากหลายแก่ผู้โดยสาร ช่วงวันหยุดยาว

วันที่ 6 พ.ค. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยเดือนพฤษภาคม มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายช่วงเวลา ซึ่งจะมีผู้โดยสารเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวนมาก ดังนั้น สนามบินดอนเมือง จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สายการบิน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และกรมศุลกากร ในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้โดยสาร ให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็ว พร้อมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การเพิ่มจำนวนเก้าอี้นั่งพักรอ, เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ, ตู้ทำน้ำดื่มร้อน-เย็น, เปิดให้บริการห้องน้ำบริเวณต่างๆ เพิ่มเติม พร้อมพนักงานทำความสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง, ร้านค้าร้านอาหารชื่อดัง มากกว่า 200 ร้านค้า และโรงแรมในสนามบิน (Sleep Box) เป็นต้น

สำหรับด้านการรักษาความปลอดภัย สนามบินดอนเมือง ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตระเวน เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (EOD) และเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจภายใน-ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนประสานงานกับกองทัพอากาศ, สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง, และ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ตรวจสอบพื้นที่อาคารผู้โดยสาร และเพิ่มความเข้มงวดกวดขันการผ่านเข้า-ออกพื้นที่หวงห้าม และช่องทางอนุญาต ทั้งนี้ สนามบินดอนเมือง จึงขอให้ผู้โดยสารที่ทำการตรวจบัตรโดยสารบริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 (ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ) กรุณารอผลการตรวจกระเป๋าสัมภาระของท่าน ก่อนเดินเข้าไปยังทางออกประตูขึ้นเครื่องเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระเป๋าของท่านไม่มีวัตถุต้องห้ามขึ้นเครื่องต่อไป

นายเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการให้บริการด้านการจราจรและการขนส่ง สนามบินดอนเมืองได้จัดรถ Shuttle Bus เพื่อรับ–ส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารจอดรถ 5 ชั้น และอาคารผู้โดยสาร ซึ่งรถออกจากอาคารจอดรถ 5 ชั้น ทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านการบริการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้แก่ รถบัสโดยสารสาย A1 (ทดม.-สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต) รถบัสโดยสารสาย A2 (ทดม.-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) จอดให้บริการบริเวณประตู 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 คิดค่าบริการ 30 บาทตลอดสาย

รถบัสปรับอากาศ Airport LimoBus Express ให้บริการใน 2 เส้นทาง คือ สนามบินดอนเมือง-เพลินจิต-สวนลุมพินี และ สนามบินดอนเมือง-ถนนข้าวสาร โดยจอดให้บริการบริเวณประตู 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 คิดค่าบริการ 150 บาท ตลอดสาย รวมถึงรถบัสรับ–ส่ง ระหว่าง สนามบินดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) (Airport Shuttle Bus) จอดให้บริการบริเวณประตู 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ซึ่งไม่คิดค่าบริการ (ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรโดยสารอากาศยานแก่เจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ)

นอกจากนั้น ยังมี รถลีมูซีน ซึ่งมีเคาน์เตอร์บริการอยู่ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1 ของทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 ตลอดจนบริการรถตู้สาธารณะ สาย 555 ให้บริการในเส้นทาง สนามบินดอนเมือง–สนามบินสุวรรณภูมิ โดยรถจอดบริเวณลานจอด ATTA มีค่าบริการ 60 บาท ตลอดสาย และ สนามบินดอนเมือง ได้จัดรถแท็กซี่สาธารณะให้บริการที่ประตู 7–8 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และบริเวณใต้อาคารจอดรถ 7 ชั้น โดยสนามบินดอนเมือง ได้นำระบบบริหารจัดการคิวแท็กซี่มาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความคับคั่งภายในห้องพักรอผู้โดยสาร ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยสนามบินใคร่ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ที่ สนามบินจัดไว้ให้ ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับเอกสารข้อมูลของรถแท็กซี่และคนขับ หากมีการหลงลืมทรัพย์สินหรือเกิดเหตุร้ายกับผู้โดยสาร สนามบินจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

นอกจากนี้ สนามบินยังได้ประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี และกรมการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและขนส่งสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ภายในสนามบินดอนเมือง ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ประชาสัมพันธ์ สนามบินดอนเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1192

สนามบินดอนเมือง ขยับเชิงรุกเตรียมพร้อมการรักษาความปลอดภัย และให้บริการผู้โดยสารเดินทางช่วงเทศกาล พร้อมแนะนำช่องทางการเดินทางที่หลากหลายแก่ผู้โดยสาร ช่วงวันหยุดยาว 6 พ.ค. 2559 22:51 6 พ.ค. 2559 23:44 ไทยรัฐ