ข่าว

วิดีโอ

อดีต กสม.แนะเปิดกว้างแสดงความเห็นประชามติ

อดีต กสม.แนะรัฐเปิดกว้างพื้นที่การมีส่วนร่วมช่วงประชามติ หวั่นตัดอำนาจตัดสินใจประชาชน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 59 นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวถึงการเตรียมการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่า ภายใต้บรรยากาศการทำประชามติโดยหลักการแล้ว ต้องให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการวิธีการ เพราะประชามติเป็นเรื่องประชาธิปไตยทางตรง ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจเชิงนโยบายหรือกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วม ทั้งการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น สุดท้ายจึงตัดสินใจออกเสียงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ ควรเปิดกว้างเหมือนการทำประชามติปี 2550 ไม่ต้องมาพูดว่าอะไรควรทำไม่ควรทำด้วยซ้ำ เพราะมีกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งการพูดโกหก การด่ากัน ก็ผิดและต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้ว จึงต้องแยกให้ออกระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  ซึ่งต้องระมัดระวังว่าบางครั้งเราไปตีความจำกัดมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการตีความรณรงค์ การเคลื่อนไหว หรือการอ้างเรื่องความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยที่มีการตีความคนละแบบ ซึ่งจะเป็นปัญหาทำให้สถานการณ์อึดอัด และไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แล้วจะทำให้เกิดกระบวนการในการตัดตอนอำนาจในการตัดสินใจของประชาชน หากเป็นอย่างนั้นประชามติที่ออกมาก็จะไม่เป็นที่น่ายอมรับ ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนั้นหน่วยงานรัฐและรัฐบาลจะต้องให้ความเคารพ และเชื่อใจประชาชน เพราะเรามีบททดลองมาเยอะทั้งรัฐธรรมนูญปี 40 การทำประชามติปี 50 ก็เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องความวุ่นวาย

นพ.นิรันดร์ กล่าวต่อว่า การที่ประชาชนตัดสินใจว่ารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็หมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ ถ้ารับก็เป็นการันตีให้รัฐบาล แต่ถ้าไม่รับก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลใช้ไม่ได้ แต่ประชาชนยังติดใจเรื่องเนื้อหา ซึ่งไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือ คสช. แต่เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ อย่าไปแปลผลในเรื่องกับดักคู่ตรงข้ามว่า หากรับก็เป็นพวกเรา หากไม่รับก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง หากเป็นอย่างนั้นสังคมไทยจะขัดแย้งและวุ่นวายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าแนวทางนี้หากทำให้ดี การทำประชามติจะเป็นแนวทางที่จะพาสังคมไปสู่เรื่องการปรองดองสมานฉันท์ได้ เพราะการพูดถึงรัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งในกลไกเชิงสถาบันที่จะต้องมีการคุยกันในแนวทางปรองดอง ซึ่งประชาชนจะได้คุยกันว่าที่ผ่านมาปัญหามันคืออะไร ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน กลายมาเป็นความร่วมมือร่วมใจกัน

อดีต กสม.แนะรัฐเปิดกว้างพื้นที่การมีส่วนร่วมช่วงประชามติ หวั่นตัดอำนาจตัดสินใจประชาชน 6 พ.ค. 2559 19:33 6 พ.ค. 2559 20:30 ไทยรัฐ