วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเอเชีย อัศจรรย์แดนอารยธรรม 10 ประเทศ

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเอเชีย อัศจรรย์แดนอารยธรรม 10 ประเทศ

  • Share:

เพื่อเชื่อมต่อพลังศรัทธาของคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ “ราชประสงค์คัลเจอรัล เซ็นเตอร์” เปิดอาณาจักรวัฒนธรรม 10 ประเทศเอเชีย บนพื้นที่ 500 ตารางเมตร ชั้น 3 ศูนย์ การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ให้เป็นพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณแห่งแรกใจกลาง กรุง โดยรวบรวมความยิ่งใหญ่ ตลอดจนความวิจิตรแห่งงานศิลป์พุทธศาสนานิกายต่างๆ และพราหมณ์-ฮินดู ไว้ด้วยกันสมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งในรูปแบบสถาปัตยกรรม พระ พุทธรูป เทวรูป ศิลปวัตถุ พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุ เพื่อสะท้อนแนวคิด จิตวิญญาณ รูปแบบการดำเนินชีวิต และการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนในทวีปเอเชียทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย เนปาล ศรีลังกา พม่า กัมพูชา จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และไทย โดยทุกโซนเปิดให้เข้าชมฟรี

เพียงก้าว แรกที่ได้เข้าสู่ “ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์” จะได้สัมผัสถึงมนต์เสน่ห์แห่งกลิ่นอายวัฒนธรรมจากดินแดนชมพู ทวีปถึงสุวรรณภูมิ พร้อมตื่นตากับศิลปะชั้นครู ทั้งองค์พระพุทธรูป เทวรูปพระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ มหาเทพ มหาเทวี อีกทั้งความอลังการขององค์พระพิฆเนศปางศักดิ์สิทธิ์จากประเทศอินเดีย องค์สูงถึง 3 เมตร พร้อมร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ อายุกว่า 2,500 ปี ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งโซนตาม ความเชื่อและศาสนา

โซนประเทศอินเดีย เปิดให้สัมผัสวัฒนธรรมความเชื่อของคนอินเดีย โดยอัญเชิญเทวรูปจากแดนภารตะมาประดิษฐานให้กราบไหว้บูชา โดดเด่นสุดยกให้ “องค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา” ได้รับบารมีจาก 51 วัด ที่จดทะเบียนกับกรมศาสนาฮินดู และได้จด ทะเบียนถูกต้องกับกรมศาสนาฮินดูประเทศอินเดีย เป็นองค์ประธาน ซึ่งเชื่อว่าจะประทานพรในเรื่องความสุข ความสมหวัง ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรือง ค้าขายมีกำไร รวมทั้งปางต่างๆ
อันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พิฆเนศ ได้แก่ ปางชัยชนะ, ปางลีลา และปางเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังอัญเชิญองค์เทพอื่นๆ อาทิ พระศิวะปางนาฏราช หรือปางร่ายรำ พระแม่อุมาเทวีปางพระแม่ทุรคา และปางพระแม่กาลี พระวิษณุ พระแม่ลักษมี มาประดิษฐานด้วย รวมทั้งจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมขอพร โดยพราหมณ์เป็นผู้นำ

สำหรับโซนประเทศไทย-ศรีลังกา-พม่า ซึ่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท สะท้อนผ่านจิตวิญญาณของพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่มีอายุกว่า 2,500 ปี ในหลากหลายสัณฐานและสรีระ อาทิ พระมัตถลุงค์ (สมอง) พระโลหิต (เลือด) พระมังสะ (เนื้อ) พระจัมมะ (หนัง) นำมาร่วมจัดแสดงให้ผู้คนได้สักการบูชา พร้อมจัดแสดงนิทรรศการพุทธประวัติองค์พระพุทธเจ้า ตั้งแต่การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

เนปาลและทิเบตเป็นต้นกำเนิดของฝั่งพุทธวัชรยาน ก็มีการจัดแสดงพุทธศิลป์หายากเช่นกัน รู้จักในนาม “แมนดาล่า” ทำจากเม็ดทราย หรือหินบด ย้อมสีเรียงกันตามรูปแบบที่วางไว้ สร้างขึ้นโดยคณะสามเณรี จากวัดโกปัน ประเทศเนปาล ใช้เป็นเครื่องช่วยทำสมาธิ ซึ่งการมองไปที่แมนดาล่าจะก่อให้เกิดพลังในจิตใจ

สำหรับคนเชื้อสายจีน ที่เคารพบูชาองค์เทพเจ้า ตามรอยของประเทศจีน-ไต้หวัน-สิงคโปร์-มาเลเซีย ก็สามารถสักการบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ เง็กเซียน ฮ่องเต้ และเทพกวนอู เพื่อกราบไหว้ขอพร นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีกรรมในวันสำคัญๆ เช่น กิจกรรมถือศีลสวดมนต์ ในช่วงเทศกาลกินเจ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้