วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กนมชง' วางโรดแม็ปตั้งธนาคารสหกรณ์ ยกระดับเทียบต่างชาติ

รมว.เกษตรฯ รับลูกนายกฯ ลุยเดินหน้าตั้งธนาคารสหกรณ์ วางโรดแม็ปเสร็จภายใน 9 เดือน หวังยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เทียบชั้นต่างชาติ

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 59 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์นั้น ล่าสุดขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ซึ่งผลการศึกษาได้รูปแบบและแนวทางการเพิ่มศักยภาพ การเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงินของสหกรณ์ที่เหมาะสมเป็นทางเลือก จำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 กองทุนพัฒนาและคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์ รูปแบบที่สอง สถาบันระดับยอด (APEX) เครือข่ายการเงินระหว่างสหกรณ์ประเภทเดียวกัน รูปแบบที่ 3 ศูนย์กลางการเงินสหกรณ์ (CFF) และรูปแบบที่ 4 ธนาคารสหกรณ์ ทั้งนี้จากการประชุมหารือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานต่างๆ เห็นควรให้ศึกษาเรื่องนี้ให้รอบคอบ และควรมีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงิน และหน่วยงานทางการเงินที่เข้มแข็ง ร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาด้วย  

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (ศพช.) ในวันที่ 10 พ.ค.นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ

ขณะที่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาในการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์มีโรดแม็ปดำเนินการประมาณ 9 เดือน โดยในช่วงแรกจะเสนอ คพช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ให้เป็นสถาบันการเงินระดับประเทศ ที่เข้มแข็งแก่สมาชิก และเพื่อเกษตรกรทั่วประเทศได้มีแหล่งการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ขั้นตอนที่ 2 คือการขับเคลื่อนการจัดตั้งสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการฯ ภายในระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นขั้นตอนที่ 3 จะเสนอผลการศึกษา เสนอให้ ศพช.พิจารณา ในระยะเวลา 1 เดือน และขั้นตอนสุดท้ายกระทรวงเกษตรฯ จะนำเสนอผลการพิจารณาของ ศพช.ส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 1 เดือน

รมว.เกษตรฯ รับลูกนายกฯ ลุยเดินหน้าตั้งธนาคารสหกรณ์ วางโรดแม็ปเสร็จภายใน 9 เดือน หวังยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เทียบชั้นต่างชาติ 6 พ.ค. 2559 12:45 6 พ.ค. 2559 13:18 ไทยรัฐ


advertisement