วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์2016" เชื่อมสู่โลก "ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0"

“แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0” เป็นการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ “Internet of Things” สู่การเชื่อมโยงระบบการผลิตระบบอัตโนมัติ และแขนกลเข้ากับการติดตั้งระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระ เพื่อการจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างมีระบบ

โดยการเชื่อมโยงด้านการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ทางความคิดอุตสาหกรรม 4.0 ผสมผสานกับการต่อยอดในเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มกำลังการผลิตให้เกิดความแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล จึงเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์

งานอินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2016 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตระดับภูมิภาค สู่ความพร้อมการเชื่อมสู่โลกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–14 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จึงเป็นงานสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตทั้งภาครัฐ-เอกชน ไม่ควรพลาด

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ กล่าวว่า ความพร้อมของการจัดงานอินเตอร์แมค 2016 ว่า จะเป็นเวทีสำคัญ
ในการเปิดตัวเทคโนโลยี-นวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ล่าสุดครบวงจรมากกว่า 1,000 บริษัท จาก 35 ประเทศ โดยมีเทคโนโลยีมาเปิดตัวใหม่กว่า 150 รายการ เพื่อรองรับการเตรียมตัวเข้าไปสู่ “แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งจัดร่วมกับงานซับคอน-ไทยแลนด์ งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีงานสัมมนาระดับนานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโอกาสเข้าสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมใหม่ อย่างอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์และอุตสาหกรรมอากาศยานอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เป็นต้น

“ภายในงานยังจัดให้มีงาน ชีท เมทัล เอเชีย 2016 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตโลหะแผ่น โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ คือ การนำผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตโลหะแผ่นชั้นนำกว่า 200 แบรนด์จากทั่วโลก พร้อมเทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตโลหะแผ่น อาทิ เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ เครื่องพับ เครื่องเจาะ เครื่องม้วนและเทคโนโลยีวอเตอร์เจ็ท รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า การก่อสร้าง อาหาร เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งงานนี้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด เหมาะกับผู้ประกอบการที่มุ่งเตรียมความพร้อมสายการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต”

ขณะเดียวกันในงานดังกล่าวเป็นการร่วมฉลอง 10 ปี งานอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมหรือ “ซับคอนไทยแลนด์ครั้งที่ 10” เป็นงานเดียวที่สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมมีตลาดใหม่เพิ่มเติม ปีนี้ยังคงให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมๆไปกับการหาโอกาสใหม่ให้กับกลุ่มผู้ผลิต สู่การเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มสดใส สู่การผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูงขึ้น ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และอุตสาหกรรมอากาศยาน

“อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2016” จะเป็นงานที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างครบวงจร คาดว่าจะมีการเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องจักรกลล่าสุดครั้งแรกในประเทศไทย

จะเป็นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายใช้นวัตกรรมนำหน้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ทันท่วงทีกับโลกสมัยใหม่ที่ต้องใช้วิสัยทัศน์นำพาภารกิจให้ถึงเป้าหมาย!!!

วานิชหนุ่ม
wanich@thairath.co.th

6 พ.ค. 2559 09:25 6 พ.ค. 2559 09:28 ไทยรัฐ