ข่าว

วิดีโอ

That's final.

That's final. นั่นเป็นที่สิ้นสุด ประโยคนี้ใช้พูดกันเยอะครับ สื่อถึงว่าผู้พูดไม่เปลี่ยนใจแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้ว แกร์ริสัน (Garrison) ชวนแซลลี (Sally) ไปงานวันเกิด แต่แซลลีแอบรู้มาว่าแกร์ริสันชวนคอลิด (Khalid) ซึ่งไม่ถูกกับตนเองไปด้วย จึงมีการต่อว่าต่อขานกันยกใหญ่ แกร์ริสันขอโทษแซลลีหลายครั้ง แซลลีพูดว่า It's no use begging me-I'm not going to your party and that's final. ไม่ต้องมาขอฉัน ฉันไม่ไปงานของเธอแน่และไม่มีการเปลี่ยนใจ

นิสิตมหาวิทยาลัยคนหนึ่งโทรศัพท์เสียงดังเชียว I'm taking my finals in December. ผมจะสอบเพื่อจบในเดือนธันวาคมนี่แล้วครับ ผู้อ่านท่านที่เคารพ ในภาษาไทยเราก็มีที่พูดกันว่าสอบไฟนอล คำนี้มาจากภาษาอังกฤษครับ แต่ในภาษาอังกฤษที่หมายถึงว่าสอบครั้งสุดท้ายจะต้องเป็น final เติม -s เป็น finals เสมอ

ยังจำได้ถึงตอนที่ผมสอบครั้งสุดท้าย โอ้โฮ ตื่นเต้นมากครับ ไปถามที่คณะอยู่บ่อยมาก จนมีอยู่วันหนึ่ง เจ้าหน้าที่พูดว่า The finals results have gone up on the university noticeboard. ผลการสอบที่สำเร็จการศึกษาตอนนี้ไปถูกติดประกาศอยู่ที่บอร์ดมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ถ้า final ใช้กับนามคำอื่นก็ไม่ต้องมี -s นะครับ เช่น the final exam, the English final หรือ my algebra final

การแข่งขันในรอบสุดท้าย เราใช้ final โดยที่ไม่มี -s เช่น Our university's football final will be on Saturday. การแข่งขันฟุตบอลรอบสุดท้ายของมหาวิทยาลัยของเราจะมีในวันเสาร์นี้นี่แหละ.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand

6 พ.ค. 2559 09:07 6 พ.ค. 2559 09:07 ไทยรัฐ