ข่าว

วิดีโอ

วธ.ระดมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 9 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง วธ. ได้รับทราบแผนงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมศิลปากร บูรณะวัดเฉลิมพระเกียรติ 9 วัด ได้แก่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ วัดดุสิตารามวรวิหาร กรุงเทพฯ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร จ.สมุทรปราการ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา วัดปราสาท จ.เชียงใหม่ วัดโพธิ์ชัย จ.มุกดาหาร และวัดฉัททันต์สนาน จ.นราธิวาส และกิจกรรม “บูชานวมหาธาตุ เถลิงราชย์ธรรมราชา” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 6 ยุคสมัย จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ พร้อมกับจัดนิทรรศการบรรยายประวัติความเป็นมา

นายวีระกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันยังจัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจ จำนวน 9 ภาพ จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ และหนังสือประวัติศาสตร์ กรมการศาสนา (ศน.) จัดกิจกรรม อาทิ ชุมชนคุณธรรมภายใต้พลังบวร และงานศาสนิกสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ “มหิดล” ครอบครัวแห่งแรงบันดาลใจ ด้วยความรักศิลปะและประชาชน จัดแสดงพระราชกรณียกิจแห่งพระบรมฉายาลักษณ์และศิลปินที่ได้รับการคัดเลือก 70 ท่าน มาสร้างผลงานจิตรกรรมและปฏิมากรรม สะท้อนพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 เหตุการณ์ 70 ชิ้น.

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง วธ. ได้รับทราบแผนงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี... 6 พ.ค. 2559 00:24 6 พ.ค. 2559 00:28 ไทยรัฐ