ข่าว
100 year

มม.ตั้งศูนย์วิจัยตามศาสตร์พระราชา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 พ.ค. 2559 05:45 น.
SHARE

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ม.มหิดลร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศ ไทยยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในปี 2560 ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร.0-2206-2000 หรือที่ www.cmmu.mahidol.ac.th 

ด้าน รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา กล่าวว่า ศาสตร์ของพระราชาในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวคิดที่ตอบสนองกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี หากบุคคลและองค์กรนำเอาหลักความพอดีมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีเหตุผล มีความพอประมาณในการบริโภค และคำนึงถึงผลที่จะเกิดจากการกระทำอย่างรอบคอบแล้วก็จะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลกได้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิมั่นพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงอุดม คชินทรจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาข่าวการศึกษาข่าวไทยรัฐไทยรัฐฉบับพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐข่าว

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้