ข่าว

วิดีโอ

นัดถกBEMตัวเลขค่าชดเชย

ผลพวงแพ้คดีปรับค่าทางด่วนปี 46-ชงตัวเลขให้บอร์ด 11 พ.ค.นี้

บอร์ด กทพ.ส่งผู้แทนเจรจาจ่ายค่าชดเชยแพ้คดีปรับค่าทางด่วน เสนอเปลี่ยนฐานการคิดใหม่ บีอีเอ็มยอมลดหนี้ เตรียมชงเข้าบอร์ด 11พ.ค.นี้ พล.อ.อ.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (บอร์ด กทพ.) ในฐานะประธานคณะผู้แทน กทพ.เจรจากับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด หรือ บีอีเอ็ม เรื่องการชำระค่าชดเชยการปรับค่าทางด่วนปี 2546 ตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ เปิดเผยว่า คณะผู้แทน กทพ.ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบอร์ด ได้นัดเจรจากับบริษัทบีอีเอ็ม 2-3 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมาโดยกรอบการเจรจากับบริษัทบีอีเอ็มเพื่อขอลดหนี้ตามคำตัดสินของอนุญาโตฯ และกำหนดวิธีการจ่ายคืนหนี้ดังกล่าวซึ่งจำนวนเงินค่อนข้างสูง มีการผูกโยงกันหลายส่วนไม่ใช่หนี้ก้อนเดียว ทำให้การพิจารณาแนวทางการขอลดหนี้ค่อนข้างยุ่งยากและสับสน ทั้งนี้ หนี้ดังกล่าวเกิดจากการปรับค่าทางด่วนในอดีตจากฐานการคำนวณที่ต่างกันระหว่าง กทพ.กับบริษัทบีอีเอ็ม ซึ่งตามสัญญาสัมปทานระบบทางด่วนขั้นที่ 2 กำหนดปรับค่าทางด่วนทุกๆ 5 ปี โดยอิงจากดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) โดยค่า CPI ในปีที่ปรับค่าทางด่วนจะต้องได้ร้อยละ 5 จึงจะได้รับการปรับค่าผ่านทางเมื่อฐานการคำนวณต่างกัน ผลลัพธ์ค่าผ่านทางก็ต่างกัน เป็นเหตุให้ยอดหนี้สูงตามไปด้วย

พล.อ.อ.ยุทธนากล่าวว่า ผลการเจรจาทางคณะผู้แทน กทพ.ได้มีการเสนอให้ปรับตัวเลขการคำนวณค่า CPI ลดลงจากร้อยละ5 เหลือร้อยละ 2.5 ซึ่งทางบริษัทบีอีเอ็มก็เห็นด้วยเมื่อคำนวณแล้วทำให้ตัวเลขค่าผ่านทางที่จะปรับขึ้นมีสัดส่วนลดลงจากเดิม ส่งผลให้ยอดหนี้ที่จะต้องจ่ายคืนลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะลดลงเหลือเท่าไหร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอนัดเจรจากับบริษัทบีอีเอ็มอีกครั้ง เมื่อได้ข้อยุติเรื่องตัวเลขแล้วจะเสนอที่ประชุมบอร์ดวันที่ 11 พ.ค.นี้ พิจารณา ส่วนจะเห็นด้วยกับตัวเลขที่เสนอและวิธีการจ่ายคืนตามผลการเจรจาของคณะผู้แทน กทพ.หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของบอร์ด.

บอร์ด กทพ.ส่งผู้แทนเจรจาจ่ายค่าชดเชยแพ้คดีปรับค่าทางด่วน เสนอเปลี่ยนฐานการคิดใหม่ บีอีเอ็มยอมลดหนี้ เตรียมชงเข้าบอร์ด 11พ.ค.นี้ พล.อ.อ.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย... 5 พ.ค. 2559 23:32 5 พ.ค. 2559 23:34 ไทยรัฐ