วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฟังพระแบบไม่หลับ ยิงมุกชูธรรมะ เฟ้นสามเณรนักเทศน์ตัวยง

ฟังพระแบบไม่หลับ ยิงมุกชูธรรมะ เฟ้นสามเณรนักเทศน์ตัวยง

  • Share:

พูดถึงธรรมมะ เป็นอันต้องหาวค่ะคุณผู้ชม แต่เราจะทำอย่างไรดี ถ้าอยากฟังธรรมะแบบไม่น่าเบื่อ และเข้าถึงได้ง่าย เพราะเราก็ถือเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง และถ้าประกาศตนเป็นพุทธมามะกะด้วยแล้ว จำเป็นที่จะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอย่างพระสงฆ์ สามเณรแล้ว ก็ต้องสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

วันนี้แคมปัสมีโครงการดีๆ มาฝากกัน อาจจะดูน่าเบื่อ แต่เราเชื่อว่ามันดี พี่แคมปัสแอบพาไปส่องโครงการ "สามเณรธรรมมาสน์ทอง" เพื่อผลิตสามเณรนักเทศน์มืออาชีพ ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

โดยพี่แคมปัสมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับ สามเณรปฏิภาณ บุญประคม สามเณรจากวัดชูจิตธรรมาทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยยา ผู้ที่บวชเป็นสามเณรมาแล้ว 5 ปี เปิดเผยถึงโครงการนี้ว่า โครงการนี้เป็นการฝึกทักษะการแสดงธรรมของสามเณรทั่วประเทศ ผมในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดี ได้เรียนรู้เทคนิคการแสดงธรรม การเผยแผ่ธรรมะอย่างถูกรูปแบบและมีวิธีการเผยแผ่ที่ถูกต้อง โดยผมคิดไว้ว่า เมื่ออบรมจบไป อีก 2 ปีตั้งใจจะบวชเป็นพระต่อ เพราะตอนนี้อายุ 18 ปีแล้ว แล้วตั้งใจว่าก็จะไปเทศน์ให้กับญาติโยมฟัง แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่จะมาโครงการนี้ ผมเคยไปสอนธรรมะศึกษาให้กับเยาวชน อย่างเด็กนักเรียนมัธยมและเด็กประถมแล้ว ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราต้องสอดแทรกมุกเข้าไปด้วย และเข้าอบรมโครงการนี้จะช่วยให้ผมเทศน์ได้ดีขึ้น

ด้าน สามเณรพรเทพ ศรีประเสริฐ หรือสามเณรนัย อายุ 16 ปี จากวัดอรุณราชวราราม มหาราชวรวิหาร กล่าวว่า ตนได้บวชเณรมาแล้ว 3 ปี ได้มีโอกาสมาเข้าโครงการนี้ โดยได้เข้าฝึกภาคทฤษฎีก่อน เรียนรู้หลักการ การย่อความ คือจะได้คิดอย่างถูกต้องและไม่มั่ว ถามว่ายากมั้ย ก็ยากพอสมควร แต่เราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆ และวันนี้ต้องขึ้นเทศน์วันแรก ยังไม่รู้จะจับได้หัวข้ออะไร ตื่นเต้นด้วย แต่เดี๋ยวรู้หัวข้อ ก็ต้องมานั่งเขียน ว่าเราจะเทศน์อะไร ก่อนที่จะขึ้นไปเทศน์บนธรรมาสน์

นอกจากนี้ พี่แคมปัสยังได้พบกับ นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี พร้อมได้เปิดเผยในฐานะประธานกรรมการจัดงานโครงการสามเณรธรรมาสน์ทองกับเราว่า ว่า โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม สามเณรธรรมาสน์ทอง เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2557 โดยปีนี้ 2559 เป็นรุ่น 3 แล้ว ซึ่งเราตั้งโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้สามเณรที่มีกว่า 70,000 รูปทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเป็นนักเทศน์หรือนักเผยแผ่พุทธศาสนธรรมให้มีศักยภาพ และให้เทศน์ให้ถูกวิธีแบบโบราณ รวมไปถึงถูกศาสนพิธีและถูกหลักการที่ดี โดยสามเณรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมได้ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 15-20 ปี และมีความรู้เบื้องต้น คือจบนักธรรมเอก หรือเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป โดยสามเณรคนนั้นจะต้องมีศีลาจารวัตรเรียบร้อย และต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะจังหวัด

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้จัดเป็นหลักสูตร โดยแบ่งเป็นการอบรมในส่วนของทฤษฎี คือสอนหลักการเทศน์ วิธีการเทศน์ ซึ่งจะได้รับการสอนจากพระนักเทศน์ชื่อดังในประเทศไทย ส่วนภาคปฏิบัติ จะเป็นการฝึกขึ้นเทศน์บนธรรมาสน์ ทั้งนี้คาดหวังว่า เมื่อสามเณรผ่านการฝึกอบรมจากโครงการนี้ไป จะเป็นผู้รู้และมีความชำนาญในการสอนคน โดยเฉพาะกับเยาวชนและวัยรุ่นที่มีวัยใกล้เคียงกัน ซึ่งจะง่ายกว่าพระเถระไปสอนเอง

สำหรับโครงการนี้มีการจัดการอบรมทั้งสิ้น 14 วัน 13 คืน เพื่อคัดสามเณรทั้งหมด 20 รูป จากสามเณรที่เข้าอบรมทั้งหมด 98 รูป เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ทัศนศึกษา ณ สังเวชนียสถาน และพุทธสถานสำคัญในสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยหลักจากนี้ จะคัดเลือกสามเณรผู้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ในด้านปฏิภาณการเทศนา 1 รูป ด้านโวหารเทศนา 1 รูป และด้านปฏิปทาการเทศนา 1 รูป รวมจำนวน 3 รูป เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในเดือนธันวาคม

อย่างไรก็ตาม นายสด ยังระบุว่า เราหวังว่าสามเณรทั้ง 98 รูป จะเป็นสามเณรนักเทศน์ นักเผยแผ่พุทธศาสนาที่มีวิธีการถูกต้อง ไม่ใช่ตลกโปกฮาตามกระแส คือจะต้องเป็นนักเทศน์แบบครั้งพุทธกาล แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่สามารถสอดแทรกความสนุกสนานลงไปในการเทศน์นั้นเลย แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมพอดีด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้