วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อยากรู้ AEC

สื่อโทรทัศน์ โดยเฉพาะสื่อของรัฐที่มีอยู่ ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่เราเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (AEC) มากน้อยเพียงใดครับ

ประชาชนได้สิทธิ หรือเสียสิทธิอะไรไปบ้าง

คล้ายๆกับว่าสื่อเองก็สับสน ไม่ค่อยนำเสนอข่าว หรือสารคดีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้!!

เช่น...การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิก มีกติกาต่างจากตอนที่ยังไม่เป็น AEC อย่างไร

แรงงานต่างๆ ทั้งอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต สะดวกหรือดีกว่าตอนยังไม่เป็น AEC ไหม ทั้งเราและเขา

เงินตราตกลงจะใช้สกุลใด หรือแตกต่างยังไง กับครั้งที่ยังไม่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

การค้าขายแบบใดที่ประชาชนทำได้ และแบบใดที่ห้ามทำ!!

เหล่านี้...เป็นข้อควรรู้พื้นๆครับ แต่เชื่อว่าหลายคน ยังไม่ทราบ!! รัฐ&สื่อ ก็ไม่เคยนำมาบอกให้เตรียมตัว...

รายการเกี่ยวกับอาเซียนที่เห็นๆ ก็แค่สารคดีท่องเที่ยว ประวัติของประเทศต่างๆในอาเซียน ซึ่งไม่จำเป็นเท่าใด เพราะเราคุ้นเคย ในตำราแบบเรียน

ทุกระดับชั้น ตามสมควร...

ที่คนอยากรู้กันก็คือ ที่เคยใช้พาสปอร์ต วีซ่า ต่อไปต้องใช้ไหม?!?

ถ้าไม่ใช้ ใช้อะไรแทน หรือถ้าต้องใช้ จะต้องติดต่อแบบเดิมๆเหมือนเมื่อยังไม่เป็น AEC อีกหรือเปล่า!!

หรือไม่ ก็ออกสื่อให้ชัดๆเลยว่า วันแรกที่เราเป็นประชาคม AEC นั้นอะไรที่ประชาชนได้มา อะไรที่ต้องสละไป...??

จับประเด็นให้ได้ก่อนนะครับ เรื่องสอนภาษาอาเซียน ให้ดูปาก ดูริมฝีปากแล้วพูดตามน่ะ มันคนละประเด็นกัน

อย่าให้เขาว่าได้...สื่อโทรทัศน์ มักจะตายน้ำตื้น!!

“สันติพงษ์ นาคประดา”

แจ๋วริมจอ
jaewrimjor@gmail.com

5 พ.ค. 2559 10:16 5 พ.ค. 2559 10:16 ไทยรัฐ