วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณิตศาสตร์ประถม

อีกไม่กี่วันเด็กๆก็จะเปิดเทอมเลื่อนขึ้นชั้นใหม่กันแล้ว หลังจากที่ปิดเทอมไปนาน เรา ลองมาให้เด็กๆทบทวนการคำนวณกันกับเว็บไซต์ primarymath.ipst.ac.th สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สื่อการเรียนรู้/เกมคณิตศาสตร์ เอกสารเสริมคณิตศาสตร์ E-BOOK วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะ (สื่อ ICT) สื่อดิจิตอล เอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ หลักสูตร คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง คู่มือประมวลผลคณิตศาสตร์ และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมี Link ที่น่าสนใจ บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา).

http://primarymath.ipst.ac.th

5 พ.ค. 2559 09:46 5 พ.ค. 2559 09:46 ไทยรัฐ