ข่าว

วิดีโอ

เสรีและความรับผิดชอบ

ใน “วันเสรีภาพสื่อโลก” 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา องค์กรสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชนไทยได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ คสช.ยกเลิกคำสั่งที่ลิดรอนเสรีภาพสื่อ ขอให้สร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสารที่ถูกต้องและรอบด้าน และรำพึงว่าการปฏิรูปสื่อยังไม่มีความคืบหน้า ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เสรีภาพสื่อมวลชนไทยถูกลดทอนจนตกอยู่ในภาวะ “มืดมน” สถานะของเสรีภาพสื่อไทย

ในสายตาขององค์กรโลก ดูได้จากรายงานขององค์กรฟรีดัมเฮาส์ ที่ทำการสำรวจใน 199 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งมีเสรีภาพ 62 ประเทศ กลุ่มที่สองมีเสรีภาพบางส่วน 71 ประเทศ และกลุ่มที่สาม “ไม่มีเสรีภาพ” 66 ประเทศ เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ ที่ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีเสรีภาพ

ผลการสำรวจของอีกองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน หรืออาร์เอสเอฟ ใน 180 ประเทศ เรื่องเสรีภาพสื่อในปี 2558 เช่นเดียวกัน อาร์เอสเอฟให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 136 ลดลงจากปี 2557 ที่ได้อันดับ 134 เรื่องที่เหลือเชื่อที่สุดก็คือ กัมพูชาเพื่อนบ้านของเราวิ่งแซงหน้าไทยไปแล้วในด้านเสรีภาพสื่อ ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อาเซียน

ย้อนหลังกลับไปอีกหลายทศวรรษ องค์กรเสรีภาพสื่อโลกให้ไทยเกาะกลุ่ม “ประเทศที่มีเสรีภาพบางส่วน” มาอย่างต่อเนื่อง บางยุคบางสมัยอาจถูกเลื่อนระดับติดกลุ่มที่หนึ่งในยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน ถ้าถือว่าเสรีภาพเป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตย ก็ต้องยอมรับว่ากัมพูชาเป็นประชาธิปไตยมากกว่าไทย ทั้งๆที่เพิ่งจะมีเลือกตั้งครั้งแรกราว 20 กว่าปี

ประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก ถือว่า “เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน” นั่นก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคน รัฐธรรมนูญของบางประเทศ ห้ามรัฐบาลหรือรัฐสภาไม่ให้ออกกฎหมาย เพื่อจำกัดเสรีภาพนี้ แต่ไทยยินยอมให้จำกัดเสรีภาพได้บางส่วน

แต่จะจำกัดเสรีภาพได้เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และชื่อเสียงของบุคคลอื่น ไม่ใช่จำกัดได้โดยไม่มีขอบเขต และสิ่งที่สื่อมวลชนไทยเรียกร้องก็ไม่ใช่เสรีภาพที่ไร้ขอบเขต แต่เป็นเสรีภาพที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติ ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ สื่อจะต้องไม่กลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองไม่ว่าค่ายใดๆ

ไม่ทราบว่ารัฐบาลจะรับฟังข้อเรียกร้องขององค์กรสื่อมวลชนหรือไม่? นายกรัฐมนตรีบอกว่า “ยังไม่พออีกหรือ?” ทั้งยังต่อว่าสื่อไม่สนใจข่าวดีๆ ทำนองว่าชอบเสนอแต่ข่าวความขัดแย้ง ถ้าข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนอง สื่อทั้งหลายก็ต้องทำใจรอคอยต่อไป จนกว่าจะมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ที่รับประกันเสรีภาพตามแบบอย่างนานาอารยประเทศ.

5 พ.ค. 2559 09:29 5 พ.ค. 2559 09:29 ไทยรัฐ