วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทสภ. มอบใบประกาศ แท็กซี่ทำดี เก็บเงินคืนผู้โดยสารชาวเคนยา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชื่นชมแท็กซี่เก็บเงินคืนผู้โดยสารชาวเคนยา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ขับขี่ เพื่อยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์...

วันที่ 4 พ.ค.59 นางพัชรา พรยุทธพงศ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ภายใน ทสภ. เพื่อยกย่องเชิดชูการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการของ ทสภ. สำหรับการมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ทสภ. ได้มอบให้แก่ นายพันธ์ ดาวจันทร์ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะของ ทสภ. เพื่อแสดงความยินดีและยกย่องชื่นชม ในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา นายพันธ์ได้เก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารชาวเคนยา (Mr.Omar Ali) ที่โดยสารรถแท็กซี่จาก ทสภ. ไปโรงแรมย่านประตูน้ำ โดยทรัพย์สินที่เก็บได้เป็นกระเป๋าเงินสีดำ มีเงินสดจำนวน 3,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า 120,000 บาท และติดตามนำทรัพย์สินดังกล่าวส่งคืนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารและสร้างชื่อเสียงให้กับ ทสภ. และประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทำตามขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ ทสภ. กำหนดไว้ทุกประการ

นางพัชรา กล่าวด้วยว่า ตนขอขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของนายพันธ์ เป็นอย่างมาก ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เมื่อพบเงินก็ได้มีการแจ้งและติดตามนำส่งคืนเจ้าของ ถือเป็นการกระทำที่น่ายกย่อง แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทสภ. ตนจึงอยากให้พนักงาน ทสภ. ทุกคนนำเอาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไป.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชื่นชมแท็กซี่เก็บเงินคืนผู้โดยสารชาวเคนยา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ขับขี่ เพื่อยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์... 4 พ.ค. 2559 14:38 4 พ.ค. 2559 16:43 ไทยรัฐ