วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยาลัยอาชีวะเมืองคอน หนุน นร.-นศ. ชาย บวชก่อนเข้าเรียนขัดเกลาจิตใจ

ผอ.วิทยาลัยอาชีวะเมืองคอน หนุน นร.-นศ. ปวช.1-ปวส.1 บวชก่อนเข้าเรียนขัดเกลาจิตใจ เป็นโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักเรียน นักศึกษาชายใหม่ ปรับในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ณ วัดภายใน จ.นครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายสุรพล โชติธรรมโม ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 โดยจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร สำหรับนักเรียน นักศึกษาชายใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ณ วัดประดู่พัฒนาราม มีนักเรียนนักศึกษาชายใหม่จำนวน 140 คนเข้าร่วมบรรพชา อยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นเวลา 4 วัน 5 คืน

ทั้งนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย.2559 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนของชาติตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือมาปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จ และซึ่งการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติของวิทยาลัยอาชวศึกษานครศรีธรรมราชในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว

นอกจากนี้ยังมีการบวชเนกขัมมะนารี แก่ นร.,นศ.หญิงใหม่ระดับ ปวช.1 ปวส.1 จำนวน 883 คน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระนคร วัดชายนา ส่วนนร.นศ.ที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะมีกิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ณ โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน อีกด้วย

ผอ.วิทยาลัยอาชีวะเมืองคอน หนุน นร.-นศ.ใหม่บวชก่อนเรียนขัดเกลาจิตใจ เป็นโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักเรียน นักศึกษาชายใหม่ ปรับในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ณ วัดภายใน จ.นครศรีธรรมราช 4 พ.ค. 2559 08:35 4 พ.ค. 2559 10:22 ไทยรัฐ