วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้กรมประมงเร่งผลวิจัยหอยจอบ

นายสมพงษ์ ปานน้อย ชาวประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระไดหมู่ 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่แต่งตั้งเพื่อหาข้อสรุปเรื่องประเภทและเครื่องมือประมง ที่ผ่านมายังไม่มีข้อสรุปใดๆทั้งสิ้น โดยสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระได และองค์กรประมงท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยื่นหนังสือเรื่องการกำหนดพื้นที่การทำหอยจอบ ให้ทบทวนและห้ามมีการดำหอยจอบในพื้นที่ เนื่องจาก การทำประมงหอยจอบสร้างปัญหาสภาพแวดล้อมใต้ท้องทะเล มีน้ำเน่าเสีย ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนตั้งแต่เริ่มมีการทำประมงหอยจอบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี 2555

เมื่อปี 2558 เกิดปัญหาความรุนแรงมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้านกับเรือประมงหอยจอบ ทั้งนี้จังหวัดได้ให้นักวิชาการจากกรมประมงทำการศึกษาวิจัยผลกระทบของการทำประมงหอยจอบต่อสัตว์น้ำทะเล เมื่อกลางปี 2558 แต่ผ่านมา 1 ปี ยังไม่ได้ผลสรุปการวิจัย ทำให้ข้อมูลทางวิชาการที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการออกประกาศของกรมประมงเรื่องการดำหอยจอบล่าช้าออกไป ซึ่งปัจจุบันเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงและการไม่ออกประกาศทำให้มีการดำหอยจอบในปริมาณมากขึ้นเนื่องจากผลกำไรดี.

นายสมพงษ์ ปานน้อย ชาวประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระไดหมู่ 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่แต่งตั้งเพื่อหาข้อสรุปเรื่องประเภทและเครื่องมือประมง... 4 พ.ค. 2559 08:13 4 พ.ค. 2559 08:14 ไทยรัฐ