ข่าว

วิดีโอ

"บิ๊กตู่" ขู่เชือดตั้งราคากลางเกินจริง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปี รายการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 10 เส้นทาง ชุมพร-ระนอง ระยะทาง 32.45 กิโลเมตร ซึ่งเดิม ครม.เคยมีมติเห็นชอบเมื่อเดือน ต.ค.58 ให้ดำเนินโครงการดังกล่าว วงเงิน 1,563 ล้านบาท แต่นายกรัฐมนตรี และ ครม.พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาสูงเกินไป จึงขอให้สำนักงบประมาณร่วมกับกรมทางหลวงพิจารณาว่ามีอะไรที่จะปรับลดรายการลงได้ ซึ่งภายหลังปรับลงมาเหลือ 1,310.59 ล้านบาท และหลังประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ราคา 1,310.2 ล้านบาท จะเห็นว่าประหยัดงบฯได้ถึง 252 ล้านบาท

นอกจากนี้ถนนเชื่อมราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก ที่มีการอนุมัติวงเงินจำนวนหนึ่ง ภายหลังประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ประหยัดงบฯลงได้ 2,758 ล้านบาท นายกรัฐมนตรีจึงให้นโยบายว่าต่อไปนี้ทุกโครงการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้การใช้เงินซึ่งเป็นภาษีประชาชนเกิดประโยชน์มากที่สุด ต้องไม่รั่วไหลเด็ดขาด พร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยว่า สาเหตุที่ลดราคาได้มาก อาจเพราะตั้งราคากลางไว้สูงเกินไป ดังนั้นต่อไปนี้หน่วยงานที่จะทำโครงการก่อสร้าง ราคากลางต้องเหมาะสม และต้องร่วมกันตรวจสอบไม่ให้ตั้งราคากลางสูงเกินไป ที่ผ่านมาก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาจะเห็นว่าการประกวดราคาส่วนใหญ่ จะได้ราคาห่างจากราคากลางไม่มาก จึงเกิดความสงสัยว่าทำไมผู้ประกวดราคาจึงเสนอราคาใกล้เคียงราคากลางได้ เหมือนรู้เห็นเป็นใจกัน รับรู้ราคากลางก่อนและมาประมูลในราคาที่ใกล้เคียงราคากลางมากเกินไป “นายกรัฐมนตรีได้ย้ำเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวง หากจะทำโครงการใดต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ราคาที่ถูกต้อง ถ้าตรวจสอบการทุจริตแล้วพบว่ามีส่วนรู้เห็น เป็นใจ ต้องโดนลงโทษสถานหนักทันที”

ครม.ยังอนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วนปี 58 ซึ่งมีวงเงินรวม 78,000 ล้านบาท เป็นส่วนที่เกี่ยวกับกรมทางหลวง 25,000 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปเกือบหมดแล้วเหลือ 571 ล้านบาท ทางหลวงจะไม่ส่งคืนแต่ขอเก็บไว้ซ่อมแซมแต่ ครม.ให้ใช้เพียง 243.77 ล้านบาท ส่วนที่เหลือกันไว้เป็นค่าเงินชดเชยงานก่อสร้างหรือค่าเค.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปี รายการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 10 เส้นทาง ชุมพร-ระนอง ระยะทาง 32.45 กิโลเมตร 4 พ.ค. 2559 00:39 4 พ.ค. 2559 00:39 ไทยรัฐ