ข่าว

วิดีโอ

คลังจี้พาณิชย์เชือดนักการเมือง-ขรก.

ชดใช้ความเสียหายคดีข้าวจีทูจี2หมื่นล้าน


น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 59 กระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือมายังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้บังคับทางปกครองกับนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 4 สัญญา ปริมาณ 6.2 ล้านตัน ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐบาล เบื้องต้นได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการตามเอกสารที่กระทรวงการคลังส่งมา โดยจะหารือกับฝ่ายกฎหมายในการทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว “กระทรวงคลังส่งเอกสารลับหลายพันหน้ามาให้ วิธีการชดใช้ค่าเสียหาย ต้องทำหนังสือบังคับทางปกครองแจ้งไปยังนักการเมืองและข้าราชการให้ชดใช้ แต่ผู้ที่ถูกแจ้งชดใช้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลได้ และแต่ละรายจะชดใช้ค่าเสียหายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขายข้าวจีทูจีมากน้อยแค่ไหน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งทีมกฎหมาย ซึ่งมีอัยการร่วมด้วยในการตรวจสอบเอกสารที่คลังส่งมา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และต้องดำเนินการอย่างละเอียด ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาเรียกค่าเสียหายทางละเมิดกรณีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 4 สัญญา 6.2 ล้านตัน ได้สรุปตัวเลขการชดใช้ค่าเสียหายวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท มีนักการเมืองและข้าราชการที่ถูกบังคับทางปกครองชดใช้ค่าเสียหาย 6 คน ได้แก่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ และนายอัครพงศ์ ช่วยเกลี้ยง อดีตเลขานุการกรมการค้าต่างประเทศ.

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 59 กระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือมายังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้บังคับทางปกครองกับนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 4 พ.ค. 2559 00:29 4 พ.ค. 2559 00:39 ไทยรัฐ